Hijyen Ve Sanitasyon 2.1.5. Deterjanlar

2.1.5.1. Katyonik deterjanlar: Deterjanların yüzey aktif maddelerindeki hidrofil (suyu seven) grupları elektropozitif karakterli katyona sahip ise bu deterjanlar katyonik deterjanlardır. Katyonik grup genellikle kuaterner amonyumdan oluşur. Kuaterner amonyum bileşikleri bu grupta bulunmaktadır. Klorhekzidin hidroklorür, Benzalkonyum klorür ve setil piridinyum klorür en çok bilinenleridir.

2.1.5.2. Anyonik deterjanlar: Yüzey aktif maddelerindeki hidrofil grupları elektronegatif karakterlidir. Metal tuzları, sülfonlu alkollerin alkali tuzları bu grup deterjanlardandır. Deri üzerindeki yağlı salgıyı mekanik olarak uzaklaştırırlar. Lineer alkil benzen sülfonat (petrol ürünü) ile hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilen sülfatlar anyonik deterjanlardır. Fenol türevleri ile karıştırılarak antiseptik özellikleri artırılır

2.1.5.3. Noniyonik deterjanlar: Polieterler ve poligliserol esterleri bulunur. Gıda teknolojisinde emülsiyon ajanı olarak kullanılır (Tween ve spans).

Bir Cevap Yazın