Kangal Köpeği Nedir? Kangal Sözcüğünün Anlamı

Kangal adını, eski bir Türk boyu olan Kang’lardan “Kangnılı” boylarından alır. Kangnılı boyları, Kağnılarla göç eder. Türkler hayvancılıkla ilgilendiği ve koyun çobanlığı da yaptıkları için, göç yollarında hem kendilerini hem de koyunlarını vahşi hayvanlardan korumak amacıyla bu köpeklerden yararlanmıştır.

Türkler Kangalların boynuna Kurt boğmasın diye Tork adı verilen dikenli bir Demir boyunluk takar. Kangal Dikeni bitkisi de bu Tork adı verilen boyunluğa benzetilir.

Kaynak: Nuray Bilgili

Kangallar en geç 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı sultanları tarafından üretilmiş ve samson olarak adlandırılmıştır. Doğan Kartay, hem “Türk Çoban Köpeği Kangal” kitabında hem de I. Uluslararası Kangal Köpeği Sempozyumu’nda sunduğu bildiride, Kangalların, Osmanlı döneminde Yeniçeriler tarafından hem askerî işlerde hem de savaşlarda kullanıldığından bahsetmektedir. Kartay, bildirisindeRomalılarda “aslan” sözcüğünün karşılığı olan “samson” kelimesine atfen kangalları kullanan birliğe “Samsoncular” denildiğini belirtmektedir.

Kangal köpekleri genellikle çoban köpeği olarak nitelendirilirler ancak bekçi köpeği tanımına daha çok uyarlar. Zira diğer çoban köpeği türleri sürüyü korumaktan ziyade yönlendirme ve yönetmekte ustadırlar. Kangal köpeğinin en belirgin özelliği ise sahibine duyduğu aşırı sadakat ve buna bağlı olarak sahibine ait olduğunu düşündüğü şeyleri korumaya yönelik kuvvetli içgüdüsüdür. Bu nedenle çok iyi bir dövüşçüdür. Çakal gibi yabani hayvanlara karşı çok etkin bir muhafız olmakla beraber aile fertlerine ve özellikle de çocuklara karşı hiçbir tehdit oluşturmazlar. Kangal köpekleri, üstün koruyucu yeteneklere sahip oldukları için Namibya’da yaygın bir şekilde yerli çiftçiler tarafından kulanılırlar. Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki çiftçiler hayvanlarını ve ekinlerini başta çitalar olmak üzere yırtıcı hayvanlardan korumak için bu köpeklerden yararlanmaktadır. Evliya Çelebi, Seyahatnâme’sinde kangaldan bahseder. Bu köpeklerin “aslan kadar güçlü” ve cüsseli olduğunu yazar.

Bir Cevap Yazın