Organik Klorlu Bileşikler ve Piretroitler

DDT’nin 1942’de kullanılmaya başlanmasını takiben tarım zararlıları ve hayvanlardaki dış parazitlere karşı yaygın şekilde kullanılmışlardır. Çevrede uzun süre kalmaları, ekolojik dengeyi bozmaları ve besin zincirine girerek besin maddelerinin kirlenmesine yol açmaları sebebiyle, son yıllarda kullanımları iyice sınırlandırılmış ve tümüyle yasaklanmıştır.

Piretroitler

Doğal piretrinlere benzerler; sentetik maddelerdir. Parazitlere etkileri daha güçlü ve uzun sürelidir. Işık, ısı ve hava ile fiziki, kimyasal ve biyolojik etkenlere oldukça dayanıklıdırlar. Piretroitler uygulandıkları çevrede 1-16 hafta süreyle etkili miktarda kalırlar. Işığa duyarlılık- dayanıklılıklarına göre ikiye ayrılırlar. Memeliler için çok güvenlidirler. Veteriner hekimlikte kullanım alanı bulan sentetik piretroitlerin başlıcaları: Alletrin, deltametrin, fenvalerat, phenotrin, flumetrin, permetrin, resmetrin, siflutrin, sipermetrin, tetrametrin. Memeliler için çok güvenli, balıklar için de çok zehirlidirler. Balıklarda hiç kullanmamal, diğer amaçlarla kullanılırken, balıklar veya balık yetiştirme yerlerine, her ne şekilde olursa olsun, temas etmemeleri için, gerekli ihtimam gösterilmelidir.

Bir Cevap Yazın