Moda Tasarımı Ve Sanat Akımları

Moda Tasarımı ve Sanat Akımları

Endüstri devriminden sonra yaşam ve üretim biçimlerinde ortaya çıkan hızlı ve yeni gelişmeler geleneksel yaşam ve üretim (biçimlerinin Oo terkedilmesine Oyol o açmıştır. Geleneksel bılgı ve becerilerin kaybedileceği kaygısı hem sosyo-ekonomık hem de kültürel bağlamda güçlü kaygılara neden olmuştur. Bu kaygıyı kuvvetlendiren somut Sonuçlar arasında zanaat ve sanatta ortaya çıkan kımliksiz ürünler ve yoz beğenidir. Düşünür ve sanatçıların kaygısı bu bağlamda “estetik kaygı”dır. Bu sadece giysi tasarımı ile ilgili değil sanatın bütün alanlarında endişe verici bir gelişmedir. Söz konusu dönemde gelişen Arts& Crafts Hareketi (Sanatlar ve Zanaatler) ve Estetik Hareket gibi oluşumlar sanat ve zannatin tüm alanlarında olduğu gibi giysi tasarımında da daha dikkatli olunmasını öneren içeriklerle gündeme gelir. Buna göre, moda tasarımı salt tüketime yönelik olmamalı, estetik bir haz veren, kültürü içinde barındıran bir alan olmalıdır.

Moda tasarımının tarihsel (o sürecindeki örneklerine bakıldığında her dönemin sanat akımları ile sıkı bir bağ içinde olduğu ve 20. yüzyıl başından 1960’ların sonuna kadar, Dünyadaki önemli gelişmelerden etkilendiği görülür. Bunlar; keşifler, buluşlar, savaşlar, kadın hakları, müzik, tiyatro, sinema ve önemli sanat olayları, doğa olayları, hatta ekonomik krizler gibi gelişmelerdir. 20. yüzyıl süresince yaşanan teknolojik, bilimsel, kültürel gelişmeler ticari sosyal yapılanmaların yanı sıra yeni uluslararası ilişkilerin ve politikaların üretilmesine neden olmuştur. Yeni sanat akımları ise bütün bu gelişmelerden uzak olarak gerçekleşmemiştir. Endüstri devrimi sonrasında ortaya çıkan stiller ve sanat akımları modayı da etkisi altına almıştır. Lehnert, 20. yüzyılda yaşanan tüm gelişmelerin moda için bir devrim niteliğinde olduğunu belirtir. Sanat akımlarından ve stil tarihinin konularından yakından ilgili olan moda tasarımcıları 19. yüzyıl sonunda, Art Nouveau, Art Deco gibi stillerden etkilenmişler, eserlerinde bu stillerin etkilerine açıkça yer vermişlerdir. Söz konusu stiller sadece giysileri değil aynı zamanda dekorasyon, davranış biçimleri, el sanatları gibi alanları da etkisi altına almıştır. Bu dönemde yeni çağın tasarımcısı yeni kültürün izlerini giysileri aracılığıyla aktarmış, sanatın kuvvetli diline başvurmuştur. Ancak, günümüzde modanın sanat olup olmadığı konusunda pek çok tartışma vardır. Görüşlerine başvurulan önemli bazı moda tasarımcılarına göre moda sanat değildir ancak bazı moda tasarımcıları sanatçıdır.

Bir Cevap Yazın