Yabancı Ulusların Doğal Destanları Nelerdir? KPSS 2022 Güncel Bilgiler Ders Notları

Yabancı Ulusların Doğal Destanları Nelerdir? KPSS 2022 Güncel Bilgiler Ders Notları

  • Kalevela – Finlere aittir.
  • Nibelungen – Almanlara aittir.
  • İlyada Odessio – Yunanlara aittir.
  • Şahname – İranlılara aittir.
  • Gılgamış – Sümerlere aittir.
  • İgor – Ruslara aittir.
  • La Cid – İspanyollara aittir.
  • Mahabharat ve Ramayana – Hintlilere aittir.
  • ChesendeRöland – Fransızlara aittir.
  • Şinto – Japonlara aittir.

Aklınızda bulunsun, ya da not alın. Yıl farketmeksizin çıkabilecek sorulardır bunlar. 1 Soru 1 Soru.

Bir Cevap Yazın