Enteroinvaziv E. coli (EIEC)

Hijyen ve Sanitasyon: Enteroinvaziv E. coli (EIEC) Nedir?

EIEC suşlarının tipik EIEC enfeksiyonu olan kanlı ishale neden olduğu ve gelişmekte olan ülkelerde yüksek oranda görüldüğü saptanmıştır.

Başlıca belirtisi dizanteri tablosudur. Shigella’lar tarafından oluşturulan dizanteriye benzerlik gösterir. İnkübasyon periyodu 8-44 saat olup ortalama 26 saattir. Kolonda epitelyum hücrelerde çoğalarak mukozanın iltihaplanmasına ve ülserleşmesine neden olur. Hastalık süresi 24-30 saattir. Başlıca semptomlar olarak üşüme, titreme, ateş, abdominal kramp ve dizanteridir. Hastalıklı kişiler ve kontamine sular başlıca bulaşma kaynaklarıdır.

Enterotoksijenik E. coli grubu, gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağı ishallerinin ve bu ülkelere seyahat edenlerde görülen ishal olgularının (turist ishali) yaygın ve önemli bir sebebidir. Enterotoksijenik E. coli grubu, özellikle iyi hijyenik koşullara sahip ülkelerden, daha düşük hijyenik standartlara sahip ve sıcak iklimli ülkelere gidenlerde görülen ve turist hastalığı diye adlandırılan hastalıkların % 60-70’inden sorumludur. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde, bebek ve çocuklardaki diyarenin önemli bir nedenidir. Başlıca; mayonez, hazır gıdalar, fekal materyalle bulaşmış sular, peynir gibi gıdaların tüketimi sonucu hastalık tablosu görülür.

Sıklıkla sulu ishal ve bazen buna eşlik edebilen bulantı ve abdominal kramplar ile karakterize bir klinik tablo oluşturur. Kusma, abdominal kramp ve ateş çoğunlukla görülmez. Dışkıda kan, mukus ve lökositlere rastlanmaz. Çoğunlukla beş günden kısa süren bu tablo kendiliğinden iyileşir.

ETEC’ in en önemli patojenite faktörü ısıya duyarlı (LT, heat-labile) ve/veya ısıya dirençli (ST, heat-stable) enterotoksinler üretme yeteneğidir

Bir Cevap Yazın