Sempozyum / Bilgi Şöleni Nedir?

Bilim ve sanat alanlarında genel veya belirli bir tema etrafında sunum yapmak üzere bir araya gelen alan uzmanlarının topluluk karşısında gerçekleştirdikleri konuşma türlerinden biri de sempozyumdur. Sempozyumda, uzman konuşmacıların sayısı, topluluk karşısında gerçekleştirilen diğer konuşma türlerinden farklı olarak çok daha fazla olabilir. Bu durumda sempozyum programı, birbirine yakın içerikte 2 ile 4 arasında konuşmadan oluşan oturumlara bölünebilir.

Her oturumda, oturumu yöneten kişinin belirlediği şekilde dinleyicilerin soruları ya her konuşmanın ardından sunumu yapan uzmana yöneltilir ya da bütün konuşmacıların sunumları tamamlandıktan sonra ilgili uzmana yöneltilerek bir çeşit tartışma bölümü oluşturulur. Bu noktada oturum yöneticisi, sorular ve verilen cevapların amaca ve oturumun başlıklarının içeriğiyle uygunluğuna özen gösterir ve diğer tüm süreçlerin sağlıklı işlemesine gayret gösterir. Her bir konuşmacıya sunum için ayrılan süre 15-20 dakikadır.

Bir Cevap Yazın