Sırp Sındığı, Çirmen ve Kosava Muharebesi

Sırp Sındığı Muharebesi (1364): Edirne’nin alınması üzerine Papa V. Urban’ın öncülüğünde Avrupa’da Haçlı birliği oluşturulmuştur. Haçlılarla Sırp Sındığı mevkiinde yapılan muharebeyi Osmanlı Devleti kazanmıştır. Bu muharebenin sonucunda Osmanlı’nın Balkanlar’daki ilerlemesi hız kazanmıştır.

Çirmen Muharebesi (1371): Sırp Sındığı Muharebesi’nin öcünü almak isteyen Sırplar, Osmanlı Devleti’ne karşı savaş açtılar. Çirmen mevkiinde yapılan muharebeyi Osmanlı Devleti kazanmıştır.

I. Kosova Muharebesi (1389): I. Murat’ın Balkanlardaki fetih hareketleri 1388 tarihinde Bulgaristan topraklarının Osmanlı hâkimiyetine girmesine kadar devam etmiştir. Sıranın kendisine geleceğini anlayan Sırplar, Balkan milletlerinin oluşturmuş olduğu ittifakı daha da genişleterek 1389 tarihinde Osmanlı Devleti’ne karşı savaş kararı almıştır. Kosova’da sekiz saat süren muharebe sonucunda Osmanlı ordusunun savaş taktiği ve kahramanlıkları sayesinde kalabalık haçlı birlikleri bozguna uğratılmıştır. I. Murat, muharebenin yapıldığı meydanı gezerken bir Sırplı tarafından şehit edilmiştir. I. Murat’ın şehit edilmesinin ardından Osmanlı Devleti’nin başına I. Bayezit (Yıldırım Bayezit) geçmiştir.

I. Kosova Muharebesi, Osmanlıların Rumeli’de kalmak amacıyla kazanmış oldukları en önemli zaferlerden biridir. Bu muharebenin kazanılmasıyla Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarındaki ilerleyişi devam etmiştir. Bu muharebe Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da büyük bir müttefik orduya karşı kazandığı ilk zaferdir. Bu zafer sonucunda Balkanlar’da Osmanlı Devleti’ne karşı koyabilecek bir güç kalmamıştır.

Bir Cevap Yazın