Osmanlı: Rumeli’ye Geçiş ve Edirne’nin Fethi

Rumeli’ye Geçiş:

Osmanlı Beyliği, Bizans yönünde genişlemiştir. Bu genişleme karşısında Bizans İmparatoru Kantakuzen, kızı Theodora’yı Orhan Bey’e eş olarak vermiştir. Kantakuzen, kızını gelin olarak verirken Orhan Bey’den askerî yardım almayı amaçlamıştır. Kantakuzen ile Orhan Bey’in ittifakından bir yıl sonra Kantakuzen maiyetindeki 1000 kişilik kuvvetle İstanbul’a girip sarayı kuşatmış ve genç imparatorun ortağı olarak tahta oturmuştur. 1348 yılında Kantakuzen, Orhan Bey’den Sırplara karşı yardım istemiştir. Orhan Bey, Süleyman Paşa’nın emrindeki 10.000 kişilik bir kuvvet göndererek karşılık vermiştir (1349).

Edirne’nin Fethi:

Orhan Bey’in küçük oğlu Halil, 1358 tarihinde İzmit Körfezi’nde korsanlar tarafından tutsak alınmıştı. Orhan Bey, oğlunun tutsaklıktan kurtarılması için Bizans İmparatorundan destek istedi. Bizans, bu durumdan istifade ederek, Orhan Bey’e bir antlaşma imzalattı. 1359 yılında Halil’in kurtarılmasına kadar Rumeli’deki Osmanlı yayılması durmuştur. Halil, kurtarılır kurtarılmaz Şehzade Murat ve Lala Şahin kumandasındaki Osmanlı kuvvetleri Trakya’da fetih hareketlerine başlamıştır. Şehzade Murat, Rumeli’deki fütuhat hareketine 1359 tarihinde başlamıştır. Şehzade Murat ve Lala Şahin, önce Çorlu’yu almışlar, İstanbul-Edirne yolu üzerindeki hisarlara yönelmişlerdir. 1361 tarihinde Murat, karargâhını Babaeski’ye kurmuş, Lala Şahin’i, Edirne üzerine göndermiştir. Edirne’de toplanmış olan Bizans kuvvetleri, Osmanlı kuvvetlerini geri püskürtmek için Sazlıdere Muharebesi gerçekleşmiştir. Bu muharebe Osmanlı kuvvetlerinin başarısıyla sonuçlanmıştır. Sazlıdere Muharebesi’nin ardından Şehzade Murat, Edirne’ye karşı taarruza geçmiştir. Edirne şehri kuşatmaya gerek kalmaksızın teslim alınmıştır.

Edirne’nin alınması ile Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerleyişi kolaylaşmıştır. Edirne, Osmanlı Devleti’nin başkenti olmuştur. Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı Seferleri oluşturulmuş ve Osmanlıları Balkan topraklarından atmak için Batılılar harekete geçmişlerdir. Edirne’nin Fethi’nden kısa bir süre sonra Orhan Bey, 1362’de vefat etmiştir. Yerine Osmanlı Devleti’nin başına I. Murat geçmiştir.

I. Murat tahta geçtikten sonra saltanat davasına kalkışan kardeşleri İbrahim ve Halil Beylerin isyanını bastırdıktan sonra Ankara meselesini çözümlemek için harekete geçti. Bir Ahi şehri olan Ankara, Eratnalılara tabi olarak Süleyman Paşa tarafından zapt edilmişti. Orhan Bey’in vefatını fırsat bilen Ahiler, Karamanoğulları’nın kışkırtması sonucu Osmanlıları Ankara’dan çıkararak buraya hâkim olmuşlardı. I. Murat, Ankara’ya geldiğinde Ahiler mukavemet etmeksizin şehri teslim ettiler (1362). I. Murat, Anadolu’daki işlerini yoluna koyduktan sonra Rumeli’ye geçti. I. Murat, Rumeli’de birçok fetih hareketinde bulunmuştur. I. Murat’ın tahta çıkmasını fırsat bilen Bizans Edirne’yi geri almışsa da I. Murat 1363 yılında Edirne’yi fethetmiştir. Osmanlıların Balkanlar’da ilerleyişi karşısında paniğe kapılan Sırplar, haçlı kuvvetleri oluşturarak Osmanlı Devleti’ni durdurmaya çalışmıştır. Osmanlı Devleti, haçlılara karşı üstünlüğü ele geçirmiş, haçlı kuvvetlerinin direnç göstermesinin önüne geçilmiştir.

Bir Cevap Yazın