Türk Tarihi: İznik ve İznik’in Fethi

Palekanon Muharebesi’nin kazanılmasından sonra Osmanlılar, İznik üzerine harekete geçmiştir. İznik tekfuru, kendisine yardım gelemeyeceğini anlayınca şehri teslim etmek zorunda kalmıştır. 1331 yılında İznik, Bizans’tan alınmıştır. İznik’in alınmasıyla İznik’te bulunan Ayasofya Kilisesi, camiye çevrilmiştir. Bizans İmparatoru durumu kabullenerek Orhan Bey ile anlaşma yaparak elinde kalan birkaç şehir için haraç ödemeyi kabul etmiştir.

Bursa’nın Fethi’nden sonra bir ticaret merkezi olan İzmit’in alınması için bölgeye sürekli akınlar yapılmıştır. Bu akınlar, İznik’in alınmasından sonra da devam etmiştir. Osmanlı kuvvetleri 1337 yılında İzmit’i kuşattılar. 1337 yazında Orhan Bey İzmit’e yönelik Bizans girişimini engellemek için otuz altı gemilik bir donanma ile İstanbul’a çıkarma yapmıştır. Bu tedbirlerin sonucunda İzmit kuşatmasının ardından şehir teslim alınmıştır.

Osmanlı Beyliği’nin kuruluş sürecinde başlayan ve beyliğin sınırlarının genişlemesinde etkili olan muharebeler aşamalı olarak ve farklı fetih yöntemleri izlenerek yapılmıştır. Yapılan muharebeler uzun süreli olarak gerçekleştirilmiş ve kalıcı yerleşme sağlayacak şekilde yapılmasına özen gösterilmiştir.

Bir Cevap Yazın