Osmanlı: Kitabî Kültür

Sözlü Halk Kültürü-Kitabî Kültür

Osmanlı coğrafyasında meydana gelen kültürel gelişmeler halk ve saray çevresinde kültürün oluşmasını sağlamıştır. Osmanlı halkı arasında gelişen kültür sözlü halk kültürü olarak adlandırılmaktadır. Saray çevresinde ve belirli şehirlerde oluşmuş kitabî kültür unsurları bulunmaktadır.

Osmanlı halk kültürünü sözlü unsurlar oluşturmaktadır. Sözlü kaynaklar arasında rivayetler yer almaktadır. Sözlü kültür ortamında menakıbnameler, sözlü halk kültürünün temelini oluşturmaktadır. Osmanlılarda sözlü kültürün en bilinen örneği Şeyh Edebalı’nın kuruluş ile ilgili rüyasıdır.

Osmanlılarda sözlü kültür unsurları olarak ortaya çıkmış olan destanlar, menakıbnameler yazılı hâle getirilerek yazılı kültür oluşturulmuştur.

Bir Cevap Yazın