Özgürlük Felsefesinin Temeli

Mises ve Hayek’e göre totaliter köleliğe özgürlükten başka alternatif yoktur. Piyasa sisteminin çalışmasına izin vermekten başka, özgürlük ve genel refah için başka bir “plan” olamaz. Dönemin hakim anlayışına karşı, serbest piyasa kavramını benimsedi ve bunun sadece ekonomik bir kavram değil, “özgürlük felsefesinin temeli” olduğunu vurguladı. Onlar için, özgürlük ve serbest piyasa ayrılamaz şekilde liberalizmin parçasıydı.

Peter Boettke, çağdaş Avusturya ekonomi okulunun temelini oluşturan on önermenin bir özetini sunmaktadır.

Bunlar:

  1. Sadece bireyler seçer.
  2. Piyasa düzeninin incelenmesi, temel olarak piyasadaki aktörlerin davranışları ve piyasa içerisinde yer alan kurumlarla ilgilidir.
  3. Sosyal bilimlerin “gerçekleri” insanların inandığı ve düşündüğü şeydir.
  4. Fayda ve maliyetler subjektiftir.
  5. Fiyat sistemi, insanların kararlarını alırken onlara gereken bilgileri komünike eder.
  6. Üretim araçlarındaki özel mülkiyet, ekonomik hesaplama için gerekli ve zorundalık belirten bir şarttır.
  7. Rekabetçi serbest piyasa, bir keşif sürecidir.
  8. Para tarafsız veya nötr değildir.
  9. Sermayenin yapısı, aynı hizada olması gereken çok özel kullanımlara sahip heterojen mallardan oluşur.
  10. Kendiliğinden doğan düzen: Toplumun kurumları insan eylemlerinin sonucudur, insan dizaynının değil.

Bir Cevap Yazın