Hijyen ve Sanitasyon: Termal Bertaraf Yöntemleri

Atıkların yüksek sıcaklıklara maruz bırakılarak hacimce azaltılması, zararının engellenmesi, zararlı maddelerin tutulması ve yok edilmesi amaçlanır. Bunların yanı sıra enerji, mineral ve kimyasal maddelerin tekrar kazanılması da sağlanmaya çalışılır. Bu amaçla yakma, piroliz ve gazifikasyon yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Oldukça yüksek maliyette finansal yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca evsel nitelikli atıkların bertarafında cazip bir metod değildir. Yakma yönteminde yüksek miktarda oksijen varlığında atıkların yakılması söz konusudur. Atıklar oluştukları sektörlere göre ayrı şekilde toplanır ve depolanır. Depolanan atıklar özelliklerine göre tekrar iç arıtmaya ve harmanlama işlemine tabi tutulur. Enerjinin geri kazanılması amacıyla tasarlanan yakma fırınlarında 750-1000oC arasında yakma işlemleri yapılır. Yakma işlemi sonrasında da … Okumaya devam et Hijyen ve Sanitasyon: Termal Bertaraf Yöntemleri

Hijyen ve Sanitasyon: Endüstriyel Katı Atıklar

Hijyen ve Sanitasyon: Endüstriyel Katı Atıklar Evsel Nitelikli Katı Atıklar Endüstriyel faaliyetler sonucunda ortaya çıkan fakat tehlike arz etmeyen atıklardır. Yemekhane, mutfak, kantin, lokanta gibi gıda işletmelerinin organik atıkları, ambalaj ve ambalaj atıkları, pazar yerlerinden çıkan atıklar, hayvansal ve bitkisel üretim sırasında açığa çıkan atıklarla, park, bahçe gibi alanlardan belediyelerce toplanan ve tehlike teşkil etmeyen atıklardır. Tehlikeli Katı Atıklar Kendiliğinden yanabilen, parlatıcı ve patlayıcı tarzda özelliğe sahip zararlı gazlar çıkarabilen, zehirli ve kalıntı riski taşıyan atıklardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımlamış olduğu Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre bir atığın tehlikeli sayılabilmesi için; patlayıcı, oksitleyici, alevlenir veya yüksek oranda alevlenir, tahriş edici, … Okumaya devam et Hijyen ve Sanitasyon: Endüstriyel Katı Atıklar

Katı Atıklar ve Katı Atık Türleri

Akıcı olmayacak kadar sıvı madde içermeyen tüketim sonrası atılması gereken atıklar katı atık olarak nitelendirilir.g Katı atıklar evlerde tüketim sonucu oluşan ve maden, tarım, gıda gibi endüstriyel, ticari alanlarda yapılan üretim ya da verilen hizmet sonucunda oluşan maddeleri içermektedir. Ayrıca suların arıtılması sonrasında açığa çıkan arıtma çamurları da katı atıklar içerisinde değerlendirilir. Oluşan katı atıkların içerikleri atıkların toplanma ve depolanma şekillerine göre değişiklik gösterebilir. Katı atıkların genel içeriklerinin bilinmesi; uygulanması planlanan toplama, biriktirme, taşıma, depolama, değerlendirme veya bertaraf yöntemlerinin seçilmesinde önemli bir ölçüttür. Katı atıkların bileşimine ve miktarına etki eden en önemli etmenleri; • İklimsel şartlar, • Yapılan tarımsal faaliyetler, … Okumaya devam et Katı Atıklar ve Katı Atık Türleri