Gen Kavramı: Temel Veteriner Genetik

Gen Kavramı: Temel Veteriner Genetik Genetik şifre olarak adlandırılan nükleik asitlerin (DNA ve RNA) temelini nükleotitler oluşturmaktadır. Bir aminoasit ya da RNA molekülünün nükleotit dizisi DNA’da bulunmaktadır. O halde, gen olarak tanımlanan ifade, anlamlı bir RNA transkripti ya da bir proteinden oluşan işlevsel bir biyolojik ürünün sentezi için gerekli olan bilgiyi içeren DNA parçasıdır. Yunanca genos kelimesinden köken alan genler, DNA sarmalında yer alır ve bir genomunun ancak %2-4’ünü oluşturur. Temel genetik materyal olarak DNA’nın dışında RNA’yı kullanan canlılar da mevcuttur (RNA virüsleri). Hücrelerdeki ve dolayısıyla canlılardaki kalıtsal olayların ve metabolizma faaliyetlerinin düzenlenmesinde temel olan genler, kromozomlar üzerinde yer alır. … Okumaya devam et Gen Kavramı: Temel Veteriner Genetik

Temel Veteriner Genetik Ünite 5 Kısa Bilgiler

Temel Veteriner Genetik Ünite 5 Kısa Bilgiler Sığırlarda FV sistemi. Bu durum insanlardaki MN sistemindeki belirlemeye benzer ya da ABO sistemindeki A ile B antijenlerini belirleyen genler arasındaki eş baskın ilişkiye benzer. Bu örnekte F antijenini belirleyen gen ile V geni arasındaki ilişki eş baskınlık şeklindedir. Her iki genin etkisi de fenotipte görülür. Pleitropi bir genin birden fazla karekteri belirlemesidir. Dolayısıyla bu tip genetik ilişkilerdeki genleri işaret gen olarak kullanmak olasıdır. Yani bir kan grubu alleli ile herhangi bir hastalığa dayanıklık arasında ilişki varsa; kan grubunu işaret gen olarak kullanıp o hastalığa karşı dirençli hayvanları belirleyerek, hastalığa dayanıklı sürüler elde … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 5 Kısa Bilgiler

Genetik Biliminin Tarihçesi

Temel Veteriner Genetik: Genetik Biliminin Tarihçesi Tüm bilim dallarında olduğu gibi 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarında bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle birlikte genetik bilimindeki gelişmeler de hız kazanmıştır. Genetik, özellikle Mendel’in değeri sonradan anlaşılan buluşlarıyla bilim dalı niteliğini almıştır. Ancak tarih öncesi devirlerden onun dönemine kadar ki zaman aralığında pek çok fikir ve hipotez öne sürülmüştür. Gregor Mendel Gregor Johann Mendel (20 Temmuz 1822 – 6 Ocak 1884), kalıtım biliminin babası olarak anılan Avusturyalı bilim insanı, Mendel kanunlarının mucidi ve rahiptir. Kalıtım bilimin öncüsüdür. İlk önce tavşanlar üzerinde deney yaptı ama başrahip bazı ahlak kurallarının ihlal edildiğini görünce Mendel’i uyardı. … Okumaya devam et Genetik Biliminin Tarihçesi