Gen Kavramı: Temel Veteriner Genetik

Gen Kavramı: Temel Veteriner Genetik

Genetik şifre olarak adlandırılan nükleik asitlerin (DNA ve RNA) temelini nükleotitler oluşturmaktadır. Bir aminoasit ya da RNA molekülünün nükleotit dizisi DNA’da bulunmaktadır. O halde, gen olarak tanımlanan ifade, anlamlı bir RNA transkripti ya da bir proteinden oluşan işlevsel bir biyolojik ürünün sentezi için gerekli olan bilgiyi içeren DNA parçasıdır. Yunanca genos kelimesinden köken alan genler, DNA sarmalında yer alır ve bir genomunun ancak %2-4’ünü oluşturur. Temel genetik materyal olarak DNA’nın dışında RNA’yı kullanan canlılar da mevcuttur (RNA virüsleri). Hücrelerdeki ve dolayısıyla canlılardaki kalıtsal olayların ve metabolizma faaliyetlerinin düzenlenmesinde temel olan genler, kromozomlar üzerinde yer alır. Prokaryot hücrelerde bir kromozom üzerinde ortalama 2000-3000, ökaryotlarda ise 20000-100000 gen bulunmaktadır. Genin kromozom üzerinde bulunduğu bölgeye lokus denir. Canlılardaki genetik ve biyokimyasal olayların denetiminde görev alan genler yapısal ve düzenleyici olarak ikiye ayrılır. Yapısal genler yani strüktürel genler protein kodlanmasında görev alırken, düzenleyici yani regülatör genler ise yapısal genleri kontrol eder.

Bir Cevap Yazın