Türkiye’de Uygulanan Hayvancılık Politikası Değerlendirme

Türkiye’de Uygulanan Hayvancılık Politikalarının Sonuçları itibariyle Değerlendirilmesi Cumhuriyetin ilanından bu yana Türkiye’nin kırsal ekonomik kalkınma ile birlikte hedefi hep sanayileşmek olmuştur. Gelişmekte olan birçok ülkede de hedef sanayileşmektir. Ancak tarımı ve hayvancılığı ihmal etmeden bir bütünlük ilkesi içerisinde sanayileşmeyi hedef almak ekonomik gelişmeyi daha da hızlandıracaktır. Başka bir deyişle tarım ve hayvancılık sektörlerinde alınacak akılcı politika tedbirleri ile sağlanacak rasyonelleşme aynı zamanda sanayileşmeye ve genel ekonomik kalkınmaya bir dinamizm kazandıracaktır. Avrupa Birliği’ne üye Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi gelişmiş ülkeler, sanayileşme sürecinden geçerken tarım ve hayvancılığı ihmal etmemiş ve hatta bu sektörlerden sağladıkları sermaye birikimini sanayileşmeye aktararak bugünkü sanayi ülkesi … Okumaya devam et Türkiye’de Uygulanan Hayvancılık Politikası Değerlendirme

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 3 Soru Cevap

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 3 Soru Cevap Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir Aktif nüfus grubu yaş aralığı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? a. 7-49b. 11-60c. 12-55d. 15-64e. 20-72 2- Bir ülkede belirli bir dönemde (genel olarak bir yıllık dönemde) çalışılan basit iş saati toplamına ne ad verilir? a. İstihdam düzeyib. Prodüktivitec. Milli hasılad. Milli gelire. Milli harcama 3- Aşağıdakilerden hangileri iradi işsizlik tanımına örnekverilebilir? I. Kira geliri ve benzeri rantlarla geçinen kişilerII. Senelik izinlerinde çalışmayan işçilerIII. Kendi istekleriyle ev işleriyle uğraşan kadınlar a. Yalnız IIb. Yalnız IIIc. I ve IId. I ve IIIe. I, II ve III 4- Enflasyonun … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi Ünite 3 Soru Cevap