İnsanlık Tarihinde Yazının Yarattığı Değişimler

İnsanlık Tarihinde Yazının Yarattığı Değişimler Sümerlerde tapınak mülklerinin yöneticileri olan rahiplerinin, kıskanç efendilerine ve diğer meslektaşlarına görev dönemlerinin hesaplarını vermeleri gerekirdi. Böylece bu rahipler, gelirleri harcamaları yazılı işaretlerle kaydetmek için tüm meslektaşları ve ardılları için anlaşılabilecek, ortak bir kayıt yöntemi üzerinde uyuştular; yazıyı icat ettiler. Yaklaşık beş asır süren süreç sonunda MÖ 3.000 yıllarında, kil tabletler üzerine anlaşılabilen metinler yazılmaya başlandı. Bilinen ilk yazılı belge Uruk kentinde Eanna Tapınağı’nda keşfedilmiştir. Kil tabletler dışında ahşap ve madeni levhalar üzerine de yazı yazan Sümerlerde tapınaklar aynı zamanda mali işler merkezi idi. Buraya emanet edilen paralar, verdiği borçlar ve ticaret işlemleri çok daha … Okumaya devam et İnsanlık Tarihinde Yazının Yarattığı Değişimler

Bir Hitit efsanesi, Şittili’nin Soğanı

Bir Hitit efsanesi, Şittili’nin Soğanı Tarım ve bereket tanrısı Telepinu bir sabah kalktığında orağını bulamaz, çok öfkelenir ve âdeti olduğu üzere çekip gider. Toprağın bereketi kaçar, ekinler kavrulmaya başlar. Ne hayvanlar ne insanlar gebe kalabilmektedir. … Hititli bir metal ustası olan Şittili açlıktan ölmekte olan ailesi ve hayvanları için bir çare aramaktadır. Telepinu’nun annesi Güneş tanrıçası Arinniti ona oğlunun orağını kaybettiği için öfkelenip gittiğini anlatır. Şittili, köyünden topladığı altınlardan yaptığı orağı, Arinniti’ye verince yüzü güler ve oğlu geri döner. Tanrıça Arinniti, mutlulukla Şittili’den bir dilek dilemesini ister. Şittili bu hayatın amacı nedir diye sorunca tanrıça heybesinden dev bir soğan çıkartıp … Okumaya devam et Bir Hitit efsanesi, Şittili’nin Soğanı

Hititler ve Akalar Arasındaki Ege Adaları Sorunu

Hititler ve Yunan Halkı Akalar Arasındaki Ege Adaları Sorunu Akhalar, günümüz Yunanistan ana karasında Bronz Çağında yaşayan halktır. Akha (Akhaioi), Homeros’un Odysseia ve İlyada destanlarında eski Yunan halkları için kullandığı müşterek isimdir. Hitit metinlerinde geçen Aḫḫiyawa, İlyada’da geçen Akhalar (Akhaioi) ile eşitlenmektedir. Ahhiyawa (Akhalar) hakkında bilgileri, Hitit çivi yazılı diplomatik mektuplar, kral yıllıkları ve diplomatik antlaşma belgeleri sayesinde öğrenmekteyiz. Tarih boyunca Aḫḫiyawa’nın Hititlerle ilişkileri zaman zaman dostane, zaman zamansa düşmanca olmuştur. Bu düşmanca tutum Hitit ve Ahhiyawa arasında çoğu zaman diplomatik bir soruna neden olmuştur. Düşmanca tutumun nedeni, Aḫḫiyawa’nın Batı Anadolu’daki ülkeleri Hititlere karşı kışkırtarak isyan etmelerini sağlayıp Batı Anadolu’nun … Okumaya devam et Hititler ve Akalar Arasındaki Ege Adaları Sorunu

Subbiluliyuma’dan Koca İsteyen Mısır Kraliçesi

Hitit Hükümdarından Koca İsteyen Mısır Kraliçesi Mısır Firavunu Tutenh Amun genç yaşında ölünce, karısı Mısır kraliçesi çocuk sahibi olmadan dul kalmıştı. Hitit Kralı Subbiluliyuma’ya başvurur; oğullarından birini kendisine koca almak ve Firavunlar tahtına oturtmak üzere göndermesini ister. Hitit sarayına gelen mektup: “Kocam öldü. Ancak ben bir oğula sahip değilim. Senin ise bir çok oğlun olduğu söyleniyor. Eğer bana oğullarından birini verirsen, benim kocam olacaktır. Yoksa kölelerimden birini alıp kendime koca mı yapayım.? Ona kocam diye saygı mı göstereyim.” Subbiluliyuma kararsızlık içindedir. Hattinin büyüklerini danışma için toplantıya çağırdı. Durum açıktı. Bu alışılmadık teklife güvenmiyor, oğullarından birini sonu belli olmayan bir maceraya … Okumaya devam et Subbiluliyuma’dan Koca İsteyen Mısır Kraliçesi

Hititler-Hitit Mitosları

Hurriler’in baş tanrısı Kumarbi ile ilgili olan bu mitoslar üç hikaye grubundan oluşmaktadır. Kumarbi mitoslarının anlatıldığı tabletler, M.Ö. 2. binin ikinci yarısında çivi yazısıyla Hitit dilinde yazılmış olmalarına rağmen, asıllarının daha eski olduğu, yani Hurrice’den kopya edildikleri açıktır. Gökteki Krallık Mitosu: Bu mitostaki ana tema, bundan önce Assur-Babil Yaradılış mitosunda gördüğümüz tanrı kuşakları arasındaki çatışmadır. Söz konusu çatışma teması, daha sonra Yunan Yaradılış mitosunda da karşımıza çıkmaktadır. İlk satırlarında kırıklar bulunan mitos, eski ve güçlü tanrıların dinlemeleri istenerek başlamaktadır. Gökyüzüne (evrene) egemen olan ilk tanrı Alalu’dur. Kudretli tanrı Anu Alalu’nun ayaklarına kapanmakta ve ona sakilik yapmaktadır. Alalu’nun dokuzuncu egemenlik yılında … Okumaya devam et Hititler-Hitit Mitosları