Rıza Nur’un Türklük Aşkı

Dünyada en çok iftihar ettiğim şey, Türk yaratıldığımdır. Bu kadar tarih okudum, Türk kadar kahraman, mert, iyi yürekli, zeki ve sağduyu sahibi insan, Türk kadar büyük ve yüksek bir tarihe sahip millet görmedim. Bu kadar millet tanıdım bugünkü uygarlık dünyasında en yüksek mevkiye çıkmak için gerekli olan yetenekleri kendinde ve yurdunda toplamış olanını görmedim. Türklük bende sönmez tükenmez bir aşktır. Türklük benim her sevginin üstünde bir sevgi halinde gönlümde ve göğsümde yaşar . Bütün varlığımı kavrayan bu ilahi ateşin beni yakması pek tatlıdır; yaktıkça bana zevk, sevinç verir. Yalnızca o beni yaşatır. Türk yaratılışımın şükrünü ne türlü ve nasıl bir … Okumaya devam et Rıza Nur’un Türklük Aşkı

Türklerin Özünü Yansıtan Din: Gök Tengri İnancı

Antik Yunan Mitolojisi, Mısır Mitolojisi ve Budizm gibi mitolojilerde olduğu gibi İslam mitolojisinde de doğa üstü olaylar vardır. Örneğin; Muhammed Peygamberin Yunan Mitolojisindeki Pegasus’a benzeyen uçan bir ata binerek Allah’ın yanına gitmesi veya ayı ikiye bölmesi gibi. Geçmiş zamanlar da bilgi edinmek ve öğrenmek zordu. İnsanlar ise anlatılan her şeye kolaylıkla inanırdı. Ancak günümüzde bu tarz şeylere bilimsel temellere oturtarak açıklamak bir hayli zordur. Her inanç o toplumun kültürünü yansıtır. Antik Yunan inancı Yunan Kültürünü yayar, İslamiyet de Arap Kültürünü yayar. Kuranda da zaten En’âm Suresi – 92 . Ayet de “Biz bu kitabı mekke ve çevresine gönderdik” der. Biz … Okumaya devam et Türklerin Özünü Yansıtan Din: Gök Tengri İnancı

Rıza Nur’un Hayat Felsefesi

Doktor Rıza Nur, Türk tarihindeki en tartışmalı isimlerden biridir, hakkında söylenen olumlu ya da olumsuz şeyler çoktur ancak şu bir gerçek ki Rıza Nur ne olursa olsun Türklüğe karşılıksız bir sevgi ile bağlı olan, Türkleri zengin, sanatkar, şöhretli, alim görmek isteyen, Türk’ün bayrağını asla yere değdirmek istemeyen biriydi. Rıza Nur büyük Turan ideali ile yaşıyordu. Ancak Turan’a giden yolda Türkiye’nin büyümesinden geçtiğini biliyordu. Bu yüzden Türkiye’de halledilmesi gereken ilk şeylerden birinin de azınlık sorunları olduğunu belirtmiştir. Rıza Nur, bu konuda Topal Osman’a bazı emirler vermiş ve Topal Osman’da bu emirleri yerine getirmiştir. Rıza Nur, savaşın ne olduğunu biliyordu. Türk idaresi … Okumaya devam et Rıza Nur’un Hayat Felsefesi

Rıza Nur ve Eğitim

Maarif işlerinde amâcımız, çocuklarımıza verilecek eğitimi her anlamı ile dinî ve millî bir hâle koymak ve onları hayat savaşında başarılı kılacak, dayanaklarını kendi benliklerinde bulunduracak teşebbüs kudreti ve kendine inanma gibi karakter verecek, üretici bir fikir ve şuur uyandıracak bir seviyeye ulaştırmak; bütün okullarımızı en bilimsel ve en modern olan bu temel ile sağlık kurallarına göre yeniden düzenlemek ve programlarını ıslah etmek; milletin karakterine, coğrafî şartlara, tarihî geleneklerimize, sosyal bünyemize uygun bilimsel ders kitapları meydana getirmek; halk kütlesinin sözcüklerini toplayarak dilimizin kamusunu yapmak, milli şuuru geliştirici tarihî, edebî ve sosyal eserleri, uzmanlarına yazdırmak; eski eserleri kütüğe geçirmek ve korumak; Batı`nın … Okumaya devam et Rıza Nur ve Eğitim