Türklerin Özünü Yansıtan Din: Gök Tengri İnancı

Antik Yunan Mitolojisi, Mısır Mitolojisi ve Budizm gibi mitolojilerde olduğu gibi İslam mitolojisinde de doğa üstü olaylar vardır. Örneğin; Muhammed Peygamberin Yunan Mitolojisindeki Pegasus’a benzeyen uçan bir ata binerek Allah’ın yanına gitmesi veya ayı ikiye bölmesi gibi. Geçmiş zamanlar da bilgi edinmek ve öğrenmek zordu. İnsanlar ise anlatılan her şeye kolaylıkla inanırdı. Ancak günümüzde bu tarz şeylere bilimsel temellere oturtarak açıklamak bir hayli zordur. Her inanç o toplumun kültürünü yansıtır. Antik Yunan inancı Yunan Kültürünü yayar, İslamiyet de Arap Kültürünü yayar. Kuranda da zaten En’âm Suresi – 92 . Ayet de “Biz bu kitabı mekke ve çevresine gönderdik” der. Biz bu kitabı anlayasınız diye Arapç gönderdik, der.

Günümüzde din üzerinden tartışma yaratmak saçma ve ahmakçadır. Dünya üzerinde Türk dilini, kültürünü, tarihini yansıtan tek din Gök Tengri (Kök Tengri – Gök Tanrı) inancıdır. Türkler dünyada pek çok farklı dine inanarak bir ilke imza atmıştır. Türkler kadar başka milletlerin dinini benimseyip o din için canını veren başka millet yoktur. Türkler en çok da İslamiyet için kendi kanını akıtmıştır.

Nihal Atsız Türklerin İslam için vuruşmasını şöyle anlatır;

“İslamiyet Türkler sayesinde yaşadı ve yükseldi. İslamiyet Türkleri değil, Türkler İslamiyeti yüceltti. Biz İslam olmadan önce de büyüktük. Keramet İslamiyet’te olsaydı her Müslüman millet yükselirdi. Hele tarafımızdan birkaç kere tekrarlandığı gibi İslamiyetten önce büyük devlet olan İran İslam olduktan sonra bugünkü durumuna düşmezdi. Muhammed’in, çevresindeki ahlak bozukluğunu görerek çareler aradığını, tedbir düşünmek için dağlara çekilip insanlardan uzakta yaşadığını ve ta eski Mısır’dan gelerek Yahudiler’e geçen “tek Tanrı” fikrini akıl ve duygusuyla kabul ederek Arap putçuluğuna karşı çıktığını görüp anlamak için yobaz olmaya, bir takım masallara inanmaya, eski Sümer’den ve Mısır’dan gelip Yahudiler aracılığı ile öteki milletlere geçen inançları ilahi hakikat diye kabul etmeye lüzum yoktur. Yahudi krallarını peygamber diye Türk milletine telkin ederek milli mefahiri unutturmak suretiyle İsrailiyyatı hayat ve ahlak sistemi diye öne sürmek milli bir cinayettir. Yedinci yüzyılda ortaya çıkan Müslümanlık, sosyoloji bakımından Araplar’ın millet haline geçme savaşıdır”

Doktor Rıza Nur’da Nihal Atsız gibi benzer ifadeler ile durumu özetlemiş ve Hristiyanlık ile Budizm gibi İslamiyet’in de Türk kültürüne darbe vurduğunu söylemiştir. Sonuçta bu dinlerin hepsi orta doğudan çıkan ibrahimi dinlerdir ancak Gök Tanrı inancı ise hepsinden farklıdır!

Türkçü Doktor Rıza Nur’a göre Türkler bir gün muhakkak özüne dönecektir.

Mete Han, Bumin Kağan, Atilla, Bilge Kağan, Kürşad, Cengiz Han tanınmış Gök Tengrici liderlerdir ve devletlerinde resmi din Tengricilik olmuştur. Gök Tengri inancının resmi din olduğu en geniş sınırları bulunan devlet ise Cengiz Han önderliğinden Moğol İmparatorluğudur. Göktürk İmparatorluğundan sonra Tengricilik inancı son kez Moğol İmparatorluğu ile büyük bir yükselişe geçmiştir ve İmparatorluk çatladıktan sonra bir daha eksi gücüne kavuşmamış, günümüzde ise Tengri inancı Türklerin bazı kültürlerinde yaşamaktadır.

Ancak bir gün Tengricilik tekrar yükselişe geçecektir çünkü herkes bir gün mutlaka özüne döner.

Bir Cevap Yazın