Orta Asya Bozkırlarında Ekonomi

Orta Asya Bozkırlarında Ekonomi Eski Türk topluluklarındaki ekonomik yapı daha çok bozkır kültürü etrafında şekillenmiştir. Orta Asya kültür çevrelerinde yapılan kazılarda ortaya çıkan bulgular da bunu desteklemektedir. Ekonomik yapıyı büyük ölçüde etkileyen bu bozkır kültürünün temelini hayvancılık, tarım, el sanatları ve ticaret oluşturuyordu. Hunlar, temel geçim kaynağı olarak hayvancılıkla beraber tarım, avcılık, balıkçılık, madencilik, dericilik ve ticaretle uğraşmışlardır. Savaşçı özellikleri düşünüldüğünde yağma ve ganimet de önemli bir kaynaktır. Demiri, altını ve gümüşü çıkarıp işleyebilen Hunlar; başta Çin olmak üzere yerleşik toplumlara kürk, at, et, deri, silah satmışlar, karşılığında ise ipek, çay ve tahıl ürünleri almışlardır. Güçlü oldukları dönemlerde ise İpek … Okumaya devam et Orta Asya Bozkırlarında Ekonomi

Görkemli ve Gizemli Türk Göçü!

Tarihte Türklerin dışında göç ve göçebeliğin örneği yok mu? Var: Avrupalıların Amerika’ya göçü. Ancak ciddi farkları da var: Avrupalılar Türkler gibi hayvanlarla ve yayan, bin bir badirenin arasından geçerek değil, bazı güçlüklerine rağmen gemilerle gittiler. Gittikleri yerde ve yol boyunca, Türklerde olduğu gibi savaşmak zorunda kalmadılar. Avrupalıların göç ettiği Amerika’da, Avrupalılara göre silahsız ve gelenlere karşı iyi niyetli insanlar, Kızılderililer ve boş topraklar vardı. Zaten bu misafirsever onurlu yerlileri de katlederek sorunlarını çözdüler. Türk göçünün sadece Anadolu’ya gelişini düşünelim: Oğuzlar önce Orta Asya’dan Horasan bölgesine göçtüler. Dandanakan(1040), Pasinler(1048), Malazgirt( 1071) savaşlarını kazandılar. Haçlı Seferleri’ne, iç ayaklanmalara ve benzeri bir yığın … Okumaya devam et Görkemli ve Gizemli Türk Göçü!

Türklerin Ana Yurttan Göçleri

Türklerin Ana Yurttan Göçleri Sosyal bir olay olan göç, bir topluluğun farklı nedenlerle kendi yurdunu terk ederek başka bir yere gitmesi veya yer değiştirmesidir. Topluluklar önemli bir neden olmadan topraklarını bırakıp sonunu bilmediği bir maceraya kalkışmaz çünkü yöneldikleri topraklar tamamen boş ve sahipsiz değildir. Bu yüzden göç eden topluluklar gittikleri yerlerdeki kavim veya topluluklara karşı hâkimiyet mücadelesi vermek zorundadır. Bunun sonucunda da göç eden topluluğun, göç ettiği coğrafyadaki halkı ya hâkimiyeti altına alması ya da onu başka bir yere sürmesi gerekir. Tarih boyunca Türkler de değişik sebeplerle farklı bölgelere göç etmiştir. Bu göçler içerisinde Orta Asya Türk Göçleri, gerek sonuçları … Okumaya devam et Türklerin Ana Yurttan Göçleri

Türk Adı Ve Anlamı

Yerli ve yabancı tarihçiler ile Türkoloji uzmanlarınca yürütülen bilimsel araştırmalarda Türk adının değişik anlamlarda kullanıldığı görülmektedir. A. Vambery (Vamberi) “türemek”, G. Nemeth (Nemet) “güç-kuvvet” A.N. Kononov (Kononov) ise “insan” anlamına geldiği düşüncesindedir. Ziya GÖKALP’e göre Türk “töreli” demektir. Kaşgarlı Mahmut 11. yy. da “olgunluk çağı” olarak adlandırmış iken en eski Çin kaynaklarında ise Türk adı “miğfer” anlamında kullanılmıştır. Türk adının siyasi olarak ilk kez kullanılması Göktürk (552) döneminde olmuştur. Okumaya devam et Türk Adı Ve Anlamı

Bu Kurşunu Alın, Oğluma Verin!

Kafkas İslam Ordusu öncü birliklerinden İzzet Bey düşmanın ateş etmesi üzerine ağır yaralanır. Askerin yardımına orada bulunan Gül Sabah adında bir kız yetişir. Gül Sabah başörtüsünden yırttığı küçük bir parçayla askerin yarasını sarmak ister. İzzet Bey “Bacım kolumu sağlam tut, ben kurşunu çıkarayım.” der. İzzet Bey kurşunu çıkarır. Gül Sabah’dan cebinde bulunan mendili çıkarmasını ister. Gül Sabah mendili çıkarır ve mendilin içine kurşunu koyar. İzzet Bey “Artık tamamdır, herşey bitti yaramı bağlamaya gerek yok kanım bu topraklara aksın.” der. Gül Sabah yarayı yırtık başörtüsüyle sarar. Halsiz ve yaralı halde yerde yatan İzzet Bey silah sesleri ile kendisine gelir. Türk Ordusu … Okumaya devam et Bu Kurşunu Alın, Oğluma Verin!

Kazak Gazetesinde Osmanlı Türkleri

Kazak Gazetesinde Osmanlı Türkleri Balkan Savaşı zamanında Kazak aydınlarının gazetesi olan “Qazaq” savaşla ilgili haberler veriyor. Müslümanlardan (Osmanlı’ya) yardım elini uzatmalarını istiyor, Müslümanları para yardımı verme konusunda yönlendiriyor. Qazaq gazetesinde Osmanlı Türklerinin 600 yıl önce Türkistan’da olduğu, cengaver ve güçlü olduğu, bunların ordularının Çin ve Moğolistan’da bulunup nice defa onları yenip bir takımını kendine bağladığı, Osmanlı’nın fethettiği yerler belirtilmiş. Savaş sırasında özellikle Enver Paşa’ya değiniliyor. Edirne’nin geri alınmasından onra Enver Paşa’nın Türk halkları arasındaki şöhreti iyice artıyor. Türk şehirlerinin Yunan, Sırp, Bulgar orduları tarafından işgaline önde gelen Kazak aydınları itiraz ediyor. Qazaq gazetesi savaşla ilgili birçok haberi “Tercüman” gazetesinden alıyor. … Okumaya devam et Kazak Gazetesinde Osmanlı Türkleri

Türklerin Özünü Yansıtan Din: Gök Tengri İnancı

Antik Yunan Mitolojisi, Mısır Mitolojisi ve Budizm gibi mitolojilerde olduğu gibi İslam mitolojisinde de doğa üstü olaylar vardır. Örneğin; Muhammed Peygamberin Yunan Mitolojisindeki Pegasus’a benzeyen uçan bir ata binerek Allah’ın yanına gitmesi veya ayı ikiye bölmesi gibi. Geçmiş zamanlar da bilgi edinmek ve öğrenmek zordu. İnsanlar ise anlatılan her şeye kolaylıkla inanırdı. Ancak günümüzde bu tarz şeylere bilimsel temellere oturtarak açıklamak bir hayli zordur. Her inanç o toplumun kültürünü yansıtır. Antik Yunan inancı Yunan Kültürünü yayar, İslamiyet de Arap Kültürünü yayar. Kuranda da zaten En’âm Suresi – 92 . Ayet de “Biz bu kitabı mekke ve çevresine gönderdik” der. Biz … Okumaya devam et Türklerin Özünü Yansıtan Din: Gök Tengri İnancı

Cephede Savaşan Askerlere Tavsiyeler

Üniformamızı giymeyen her şeyi gebertin. Kuşkuya düşmeyin, sadece öldürmek için ateş edin. Her zaman sığınacak bir delik arayın, bir sonraki korunacak yeri gözünüze kestirmeden kımıldamayın. Ateşin ne yönden geldiğini saptayın ve Tanrı aşkına çabuk hedef alıp ateş açın. Atikseniz hayatta kalırsınız, öldürmek için ateş edin. Can çekişen yerdeki yaralıda tehlikelidir. Giderken, sizden birini de cehenneme götürmek onu mutlu eder. Ölüleri kurşunlayıp öyle geçin. En iyi silah portatif kürektir. İlk fırsatta yeri kazın. Her attığınız kürek sizin yaşama şansınızı çoğaltır. Kürek, tava olarak kullanılabilir.yumurta pişirirsiniz. Tank içinde, sıkıştığında içine sıçabilirsiniz. Kör atış yapmayın,filmlerde güzel görünür ama gerçekte öyle değildir. Düşman birden … Okumaya devam et Cephede Savaşan Askerlere Tavsiyeler

İsrail’de Ermeni Bayraklı Araca Saldırı!

İsrail’de Ermeni Bayraklı Araca Saldırı! Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçen savaşta, İsrail’de yaşayan bir Ermeni, aracına Ermenistan bayrağı koyduğu için saldırıya uğradı ve aracı parçalandı. Azerbaycan ve İsrail 1992’den beri diplomatik ilişkiler içerisindedir. Azerbaycan, Türkiye ile birlikte İsrail’le siyasi ve ekonomik ilişkiler geliştiren az sayıdaki müslüman ülkeden biridir. 2019 itibarıyla, iki ülke arasındaki ticaret yılda 5 milyar doları aşıyor. Azerbaycan’da yaklaşık 15.000 Dağ Yahudisi ve diğer Yahudiler yaşıyor. İsrail’de yaklaşık 80 bin Yahudi – Azerbaycanlı göçmen yaşıyor . ki ülke arasındaki askeri-teknik işbirliği de başarılı bir şekilde gelişiyor. 2004 yılında Türkiye’de üretilen İsrail silahlarının Azerbaycan’a temini için bir sözleşme imzalanmıştır … Okumaya devam et İsrail’de Ermeni Bayraklı Araca Saldırı!

Selçuklularda Kullanılan Türkçe İsimler

1. Dukak (Selcuklu soyunun büyükbabası)2. Tuğrul (Devletin kurucusu)3. Selçuk (Dukak beyin oğlu)4. Çağrı (Tuğrul beyin kardeşi)5. Alp Arslan (2.ci Sultan)6. Togan (Alp Arslanın oğlu)7. Böri Bars (Alp Arslanın oğlu)8. Tekiş (Alp Arslanın oğlu)9. Argun (Alp Arslanın oğlu)10. Tutuş (Alp Arslanın oglu)11. Tuğtekin (Alp Arslan devrinde ordu komutanı)12. Savtekin (Alp Arslan devrinde ordu komutanı)13. Karatekin (Alp Arslan devrinde ordu komutanı)14. Berkyaruk (Melikşahın oğlu)15. Tapar (Melikşahın oğlu)16. Sencer (Selçuklu sultanı)17. Aksungur (Melikşah dönemi selçuklu emiri)18. Kerboğa (Melikşah dönemi selçuklu kumandanı)19. Kutalmış (Tuğrul beyin amcaoğlu)20. Çaka (selçuklu kumandanı)21. Kutlamış (Süleyman Şahın babası)22. Çubuk (Selçuklu Beyi)23. Sökmen (Kudüs valisi)24. Artuk (Selçuklu beyi)25. Porsuk (Selçuklu … Okumaya devam et Selçuklularda Kullanılan Türkçe İsimler