Kanuni Sultan Süleyman’ın Türk Annesi  Ayşe Hafsa Sultan

Osmanlı Hanedanı için en büyük tehlike her zaman devşirme yeniçeriler ve devşirme Valide Sultanlar olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman Han’a kadar neredeyse hep Türk kadınlar ile evlilik yapılmış fakat sonraları bu anlayış bozulmuştur. Osmanlı Hanedanlığı da bundan sonra her alanda kayıplara başlamıştır.

Kanuni Sultan Süleyman Han’ın annesi, Yavuz Sultan Süleyman Han’ın eşi Haseki Ayşe Hafsa Sultan Türk olan son Hasekilerdendir. Kanuni Sultan Süleyman Han’ın eşi Haseki Hürrem Sultan ile birlikte devşirme evlilikleri artık tam manada başlamıştır. Yine Hürrem Sultan döneminde padişahın kararlarında da Hasekiler net şekilde etkili olmaya başlamış ve devlet idaresinde aksaklıklar yaşanmıştır. Fitne ve fesadın devlet kademelerinde baş göstermesi ve hatta Osmanlı İmparatorluğunun kuzeye ilhak için çabasının olmaması da yine Hürrem Sultan dönemi ile ilişkilendirilmiştir. Kuzeye yapılmayan ilhakların sebebi ise Hürrem Sultanın isteği ile onun doğduğu topraklara karşı gösterilmiş olan “saygı” olarak bazı tarihçilerce açıklanmaya çalışılmışsa da ilerleyen dönemlerde yapılamayan bu ilhakların Osmanlı İmparatorluğunun başını çok ağrıtmış olduğu gözden kaçmaz bir gerçektir. Osmanlı Hanedanlığı sonraları gerileme dönemi baş gösterince Türk hanımlarıyla evlilikleri yeniden yapmaya başlamış ve bu töreye önem vermişse de beli bükülmüş Osmanlı İmparatorluğu doğrulamamıştır.

Ayşe Hafsa Sultan Kırım Hanı Mengli Giray’ın kızıdır. Devlet işlerine net şekilde müdahil olmamış ve Türk kültürü çerçevesinde hayatını idame ettirmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Han şehzade iken onunla birlikte Manisa ve Hafe Sancak Beyliklerine gitmiş, Süleyman’ı yetiştirmiştir. Manisa’da kaldığı sürede çok büyük külliyeler yaptıran Ayşe Hafsa Sultan, Hürrem Sultanın aksine halk tarafından çok sevilmiştir. Bu gün Manisa’da yaptırdığı eserler sebebiyle ve halk tarafından çok sevilmesi sebebiyle bir büstü de bulunmaktadır. Hatice Sultan, Şah Sultan, Beyhan Sultan, Fatma Sultan, Şehzade Orhan, Şehzade Musa, Şehzade Korkut adlarında 8 çocuğu oldu. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han’ın saltanatı sırasında 55 yaşında iken öldü. İstanbul’daki Yavuz Sultan Selim Cami’ndeki türbeye gömüldü.

Ayrıca Kırım Hanlığı Cengiz Han soyundan gelenlerin ağırlıkta olduğu %100 Türk ve Müslüman bir yapıda olduğu için çok önemlidir ki Osmanlı Hanedanında tahta geçecek hiç bir şehzade kalmaması durumunda Kırım Hanedanlığından biri Osmanlı Hanı olacaktı.

Bir Cevap Yazın