Müteferrika ve Matbaa

İlk Türk matbaasının kurucusu İbrahim Müteferrika, basma yöntemiyle kitap çoğaltmanın yararları ve gerekliliği üzerine bir risale yazmıştır. Bu konudaki önemli fikirleri şunlardır:

Önemli kitapların çoğaltılması halk ve aydınlar için yararlıdır, basılı kitapların yazıları okuyanlar için kolaylık sağlar, kentlerde kütüphanelerin kurulması öğrencilerin kolayca kitap temin etmesine yardımcı olur.

Paris büyükelçisi Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, Fransa ile ilişkileri geliştirmek ve Batı’daki yenilikleri takip etmekle görevlendirilmiştir. Bu görevi sırasında, basım konusuyla da ilgilenmiş, yurda dönüşünde orada uygulanan basım tekniğinin Osmanlı diline ve yazısına uygulanmasını istemiştir. Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa’daki elçilik görevi ve incelemeleri sırasında oğlu Sait Efendi de yanındadır. Dolayısıyla Sait Efendi, matbaanın kurulması gerekliliğine inanmış bir kişi olarak İbrahim Müteferrika’nın ortağı ve yardımcısı olmuştur. Bilginin üretilmesinde vazgeçilmez olan matbaa ile ilgili günümüzde çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Matbaacılık sektörünün nabzının attığı en etkin platform olan PRİNTTEK 2017 Fuarı, 30 ülkeden 500’e yakın firma ile 2017 yılının Ekim ayında İstanbul’da yapılmıştır.

Genel Ağ Metin 2’den düzenlenmiştir

Bir Cevap Yazın