Kanuni Dönemi Osmanlı-Safevi İlişkileri

Yavuz Sultan Selim döneminde Safevi tehlikesi ortadan kaldırılmıştı. Kanuni döneminde mecbur olmadıkça İran üzerine sefere çıkılmamıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin temel politikasını Batı ile olan ilişkiler belirlemiştir. Kanuni döneminde İran üzerine 1533 yılında iki ordu ile Irakeyn Seferi’ne çıkmıştır. Bu seferde sonuç alınamamıştır. 1548 ve 1553 yıllarında iki İran seferine daha çıkılmıştır. Bu sefer Osmanlı topraklarına saldıran Safevilere cevap vermek amacıyla yapılmıştır. Bu seferlerin sonucunda Osmanlı Devleti ile İran arasında 29 Mayıs 1555’te Amasya Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Safevilere karşı dostane bir siyaset takip etmiştir. Safevilerle yapılan mücadele Osmanlı Devleti’nin dinî-siyasi anlayışının değişmesine neden olmuştur.

Bir Cevap Yazın