Tarihin En Alçak Türk Katliamlarından: Tripoliçe Katliamı

Tarihte Bugün: 23 Eylül 1821 Tarihin En Alçak Türk Katliamlarından: Tripoliçe Katliamı Tripoliçe yüzyıllarca Türk’ün sancağının dalgalandığı, Türklerin ve diğer milletlerin barış içinde yaşadığı bir yerdi. Nüfusu çoğunlukla Türklerden oluşan şehir, içinde Yunan ve Yahudi nüfusu da barındırıyordu. Ancak batılıların ve Rusların kışkırtması ile Yunanlılar Türklere karşı kin bilemeye başladı. Hristiyan din adamları ellerinde haçlarla sokaklara dolaşarak Yunanlıları Türklere karşı katliama davet etti. Yunan din adamları kiliselerde depoladıkları silahları Yunanlılara dağıttı. Sonrasında ise büyük bir isyan patlak verdi. Türk askerleri duruma müdahale etse de isyanı bastıramadı. 8-10 bin civarı Türk askeri öldü ayrıca Türk nüfusunun tamamına yakını da katledildi. Yunan … Okumaya devam et Tarihin En Alçak Türk Katliamlarından: Tripoliçe Katliamı

PKK Ve Siyasi Uzantısı HDP Nasıl Bu kadar Taraftar Toplayabiliyor?

PKK-YPG gibi örgütler ve onun siyasi uzantıları yurtdışından bol miktarda fon almaktadır. Zaten özellikle PKK ve YPG’nin silahları başta ABD ve Avrupa ülkeleri tedarik etmektedir. Rusya’nın da bu destekte payı var elbet. Avrupa’nın pek çok bölgesinde PKK’ya ait ofisler vardır. PKK’lılar Avrupa ülkelerinden pek çok Sivil Toplum kuruluşları ile ortak hareket etmektedir. Özellikle Humanizm, Feminizm ve LGBT odaklı örgütlerle baya içli dışlılar. PKK işi o kadar ilerletti ki Norveç Milli takımı Kürtçe müzik eşliğinde dans edecek seviyeye geldi. Bilmeyenleriniz olabilir belki, İskandinav ülkeleri adeta minik bir Kürdistan’dır. İskandinav ülkelerinin vatandaşları Türkleri ise cani, katil, medeniyetsiz olarak görmektedir. Batıda PKK ve … Okumaya devam et PKK Ve Siyasi Uzantısı HDP Nasıl Bu kadar Taraftar Toplayabiliyor?

Hititler ve Akalar Arasındaki Ege Adaları Sorunu

Hititler ve Yunan Halkı Akalar Arasındaki Ege Adaları Sorunu Akhalar, günümüz Yunanistan ana karasında Bronz Çağında yaşayan halktır. Akha (Akhaioi), Homeros’un Odysseia ve İlyada destanlarında eski Yunan halkları için kullandığı müşterek isimdir. Hitit metinlerinde geçen Aḫḫiyawa, İlyada’da geçen Akhalar (Akhaioi) ile eşitlenmektedir. Ahhiyawa (Akhalar) hakkında bilgileri, Hitit çivi yazılı diplomatik mektuplar, kral yıllıkları ve diplomatik antlaşma belgeleri sayesinde öğrenmekteyiz. Tarih boyunca Aḫḫiyawa’nın Hititlerle ilişkileri zaman zaman dostane, zaman zamansa düşmanca olmuştur. Bu düşmanca tutum Hitit ve Ahhiyawa arasında çoğu zaman diplomatik bir soruna neden olmuştur. Düşmanca tutumun nedeni, Aḫḫiyawa’nın Batı Anadolu’daki ülkeleri Hititlere karşı kışkırtarak isyan etmelerini sağlayıp Batı Anadolu’nun … Okumaya devam et Hititler ve Akalar Arasındaki Ege Adaları Sorunu

Cihat Yaycı: Yunanistan’dan Destek Alan PKK’lılar Yangın Çıkardı

TVNET canlı yayınına konuk olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Anadolu’nun pek çok şehrinde çıkan orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yangınların rastlantı veya ihmal sonucu çıkmadığını dile getiren Yaycı, “Burada bir kasıt var. Devlet ciddi bir Yunan-PKK terörüyle karşı karşıyadır.” şeklinde konuştu. PKK’nın kuruluşundan beri Yunanistan’ın örgüte verdiği destek herkes tarafından bilinmektedir. Abdullah Öcalan’ı koruyan, PKK’ya militanlarına silahlı eğitimler veren, Türk Diplomatlarını öldüren Ermeni Terör Örgütü ASALA’ya maddi ve manevi destek veren, FETO teror örgütü mensuplarını da koruyan Yunanistan, Uluslararası Arenada da tüm bu tavırlarında rağmen hem Avrupa Birliğinden hem de ABD’den tam destek almaktadır. Türkiye’de son iki günde Antalya, … Okumaya devam et Cihat Yaycı: Yunanistan’dan Destek Alan PKK’lılar Yangın Çıkardı

Pandora’nın Kutusu Hikayesi

Pandora’nın kutusu, Hesiod’un İşleri ve Günleri’ndeki Pandora mitiyle bağlantılı Yunan mitolojisindeki bir eserdir. Yunan Mitolojisinde Prometheus ve Epimetheus adında iki kardeş vardır. Prometheus balçıktan insanlar var eder (Bir yerden tanıdık geldi mi?) Epimetheus ise canlılara yetenek verirdi. Bir gün yine Epimetheus görevini icra ederken elindeki tüm önemli özellikleri hayvanlara dağıttığını fark etti. Artık hayvanlar daha uzağı görebiliyor, daha hızlı koşabiliyor, daha iyi koku alıyor ve daha yükseğe sıçrayabiliyordu. Epimetheus elindeki güçleri har vurup harman savurmuş tutarsız kullanmıştı. Böylece biz insanlara hiçbir şey kalmamış oldu. Bunun üzerine Epimetheus kardeşi Prometheus’tan yardım istedi. Prometheus zeki ve ileri görüşlüydü. Bu özelliğini kullanarak bir … Okumaya devam et Pandora’nın Kutusu Hikayesi

Yunanistan Arnavut Eşkiyalar Tarafından Kuruldu

Yunanlılar Türkiye’den bağımsızlık koparmadan önce Rusların ve Avrupalı devletlerin kışkırtmaları isyanlar başlatmıştır ancak Yunanistan adlı devletin kurulmasından Yunan’dan çok Arnavut Eşkiyaların payı vardır. Çünkü Yunan isyanını başlatanların büyük bölümü dağda eşkiyalık yapan Arnavut asıllı Osmanlı vatandaşlarıdır. Bu şahıslar Yunanca dahi bilmez, Arnavut kültürü ile yaşarlardı. Yunanlılar ile tek ortak noktaları dinleri idi. Rusya’nın ve Avrupa’nın da desteği ile bu eşkiya Arnavutlar bir şekilde Yunanistan kurarlar. Bir süre sonra ise Yunanlılar kurulan devlette nüfuzunu arttırınca Arnavutları, Makedonları, Slavları asimile eder, Türkleri ise genellikle öldürürler. Tüm resimlerde görülen etekli savaşçıların hepsi de Hıristiyan Arnavutlardı. Çünkü o dönemde bu giysiyi sadece güney Arnavutlar … Okumaya devam et Yunanistan Arnavut Eşkiyalar Tarafından Kuruldu

Yunanlılar İle Karasuları Meselesi Ne zaman Başladı?

Yunanlılar İle Karasuları Meselesi Ne zaman Başladı? Karasuları, egemen bir devletin kara topraklarına bitişik, genişliğini uluslararası hukuka göre kendisinin belirlediği, hakimiyeti kıyı devletine ait olan deniz alanını belirler. Başka bir tanımla; karasuları, iç sular veya kıyı ile açık deniz arasında bulunan, genişliğini her ülkenin iç hukukuna göre kendisinin belirlediği deniz sularıdır. Karasuları iç sularla beraber ilgili devletin deniz ülkesini meydana getirir. Yunanistan ilk defa Karasularını 1936 yılında Atatürk döneminde 3 milden 6 mile çıkarmıştır. çıkarmıştır. Normalde iki devletin de karasuları 3 mil ile sınırlandırılmıştı. Lozan antlaşması Türkiye ve Yunanistan için karasularının 3 mil olması esası üzerine şekillenmiştir. Ancak Türkiye’de esen … Okumaya devam et Yunanlılar İle Karasuları Meselesi Ne zaman Başladı?

Viktor Dusmanis: Anadoluya Girilmemeli

Yunan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Viktor Dusmanis, krala hitaben yazdığı raporda Papulas’ın taarruz planını sert bir dille eleştirdi. Ona göre Sevrés Antlaşması’nda verilenle yetinilmeliydi. Anadolu’nun içlerine girmek çok tehlikeliydi. Gerçekten de öyle oldu. Yunanlılar aç gözlülük yapınca elindeki topraklardan da oldu. Eğer Yunanistan agresif bir politika izlemeseydi bugün Türkiye’de çok yoğun bir Yunan nüfusu olacak ve İzmir gibi bazı kıyı şehirlerde Yunanistan’ın olacaktı. Neyse ki bunların hiç biri olmadı. Okumaya devam et Viktor Dusmanis: Anadoluya Girilmemeli

Yunanlıların Nefret Ettiği Yunanlı!

Yunanlıların Nefret Ettiği Yunanlı! Konstantinos Mousouros, Kostaki Musurus Paşa olarak da bilinir, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yunanistan, Avusturya, İngiltere, Belçika, ve Hollanda büyükelçiliğini yaptı. 1807’de Konstantinopolis’te (İstanbul) doğdu. Kardeşi Pavlos Mousouros da diplomat oldu. Mousouros, 1840’ta Türkiye’den yeni bağımsızlığını kazanan Yunanistan Krallığına elçi olarak atandı ve bu pozisyonu 1848’e kadar sürdürü. Yunan kökenlidir fakat Yunanlılar tarafından hiç sevilmezdi. Yunanlılar tarafından tarafından Türkçü olmakla suçlanan paşa, Yunanistan’daki ofisinde Yunan Milliyetçileri tarafından ofisi basılarak kurşunlandı ve sakat kaldı. 1876-78’de resen Osmanlı İmparatorluğu’nun kısa ömürlü Senatosu’nun bir üyesiydi. İyi eğitimli, 1883’te Mousouros, Dante’nin İlahi Komedyasını eski Yunanca ve Türkçe’ye çevirdi. Evliydi ve daha sonra Samos … Okumaya devam et Yunanlıların Nefret Ettiği Yunanlı!

Türklerin Özünü Yansıtan Din: Gök Tengri İnancı

Antik Yunan Mitolojisi, Mısır Mitolojisi ve Budizm gibi mitolojilerde olduğu gibi İslam mitolojisinde de doğa üstü olaylar vardır. Örneğin; Muhammed Peygamberin Yunan Mitolojisindeki Pegasus’a benzeyen uçan bir ata binerek Allah’ın yanına gitmesi veya ayı ikiye bölmesi gibi. Geçmiş zamanlar da bilgi edinmek ve öğrenmek zordu. İnsanlar ise anlatılan her şeye kolaylıkla inanırdı. Ancak günümüzde bu tarz şeylere bilimsel temellere oturtarak açıklamak bir hayli zordur. Her inanç o toplumun kültürünü yansıtır. Antik Yunan inancı Yunan Kültürünü yayar, İslamiyet de Arap Kültürünü yayar. Kuranda da zaten En’âm Suresi – 92 . Ayet de “Biz bu kitabı mekke ve çevresine gönderdik” der. Biz … Okumaya devam et Türklerin Özünü Yansıtan Din: Gök Tengri İnancı

Yunanlılar: Türkler Türk Değil…

Yunanlılar Türklerle uğraşmayı çok sever. Zaten Yunanistan’da gündem sürekli Türkiye’dir. Nerede Türkler aleyhinde olan bir şey varsa Yunanistan oradadır. Yunanistan halkının büyük çoğunluğu da Türkiye’nin Yunanistan’ı işgal edeceğini söyler. Yunanlıların yaptıkları da ortadadır. Kıbrıs’ı Yunan toprağı yapmak için EOKA adlı terör örgütünü kurarlar, masum Türkleri öldürürler, sonra da Türkiye adaya operasyon yapınca da Türkler bizi katlediyor derler. Yunanlıların Türkler hakkında söyledikleri hiç bitmez. Dillendirdikleri bir şey de, Türkler aslında Türk değilmiş. Çünkü gerçek Türkler sadece çeki gözlüymüş. Türkiye’deki insanlar ise Slav, Ermeni, Yunan, Arap kökten gelen Türkleşmiş insanlarmış. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki Türkler bin boydur. Oğuzlar, Kıpçaklar, Uygurlar, Sibirya … Okumaya devam et Yunanlılar: Türkler Türk Değil…

Talat Paşa’nın Vefatı

Türk inkılabının teşkilatçılarından, Osmanlı döneminin ilk sivil sadrazamı, İttihat ve Terakki’nin önde gelen üç isminden biri olan Mehmet Talat Paşa (1874- 15 Mart 1921), işgalci İngiliz (Birleşik Krallık) hükümeti tarafından hakkında verilen idam kararı yüzünden gitmiş olduğu Almanya’nın Berlin şehrinde, kendisini uzun zamandır takibe almış olan bir Ermeni terörist tarafından sırtındna vurularak kahpece öldürüldü. Katili, Avrupa mahkemelerince aklanıp beraat ettirildi. Hatta kahraman ilan edildi. Paşa’nın naaşı Berlin’deki müslüman mezarlığına gömüldü. 1919 yılında Damad Ferid Paşa hükümetince Dîvân-ı Harb-i Örfî’ye sevkedilen, vezaret rütbesi henüz gıyabî yargılanması başlamadan çıkan bir irade ile geri alınan Paşa’nın naaşı, 1943 yılında Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından … Okumaya devam et Talat Paşa’nın Vefatı

İzmir’in İşgalinde Yunanlılar ve Ermeniler’den Çirkin Hareketler…

İzmir’in İşgalinde Yunanlılar ve Ermeniler’den Çirkin Hareketler… Asırlarca Türk topraklarında Türk komşuları ile barış içinde yaşayan Yunanlılar ve Ermeniler, 1. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye işgal edilince Türklere karşı düşmanca bir tutum içine girdiler. İzmir’in Yunanistan tarafından işgalinin (15 Mayıs 1919- 9 Eylül 1922) ilk yılından bir fotoğraf. Yunanistan’dan gelen Yunan birlikleri, çoğunluğunu Osmanlı Rumları (Yunanlılar) ile Osmanlı Ermenilerinin oluşturduğu kalabalıkların yoğun tezahuratı içinde ilerliyor. Yunanistan, Amerikan ve İngiliz bayrakları sallayan topluluklar aynı zamanda Türklere de yoğun hakaretler ediyorlar. 1. Dünya Savaşına Yunanistan savaşın son anlarında katıldı (1917), Türkler savaş boyunca Yunanlılar ile savaşmadı. Ancak Türkiye savaştan çekildikten sonra ve ordusu … Okumaya devam et İzmir’in İşgalinde Yunanlılar ve Ermeniler’den Çirkin Hareketler…

Tripoliçe Şehrinde Türk Katliamı

Tüm Dünyanın Sessiz kaldığı, Yunanlıların Tripoliçe şehrinde yaptığı Türk Katliamı! İngiliz tarihçi Walter Alison Phillips Tripoliçe katliamı hakkında: “Üç gün boyunca şehrin sakinleri, bir vahşi çetenin kötülüğüne ve keyfine bırakıldı. Yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadı. Kadınlar ve çocuklar, öldürülmeden önce işkencelere tabî tutuldu. Katliam o kadar büyüktü ki Kolokotronis kapıdan hisara kadar atının ayaklarının yere hiç dokunmadığını söyledi. Şehirdeki Yunan zaferinden sonra yol kenarları cesetler ile doldu. Kadınların ve çocukların bulunduğu Müslüman kitleleri, yakınlardaki dağlarda sığır gibi doğrandı. Haftalarca aç bırakılan Türk çocukları çaresiz yıkıntıların arasında koşarken Yunanlar tarafından yere atıldılar sonra vuruldular…. Su kuyuları cesetlerle dolduruldu…” Bir zamanlar Yunanistan’da … Okumaya devam et Tripoliçe Şehrinde Türk Katliamı

Adalar Denizi Dedi Yunanistan’da Kıyamet Koptu!

Ege denizine Türkler uzun yıllar boyunca adalar denizi veya Akdeniz demiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın da, “Ordular İlk Hedeginiz Akdenizdir, İleri” sözü meşhurdur. 1940’lı yıllardan sonra ise okul müfredatında Adalar denizine bir Yunan komutanın adından esinlenen ve Yunanlılarca kullanılan Egéo türeme “Ege Denizi” kelimesi yerleşti. Uzun yıllar Türkiye’de bu denize Ege Denizi dendi. Şimdi ise tekrardan Adalara denizi denmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e ve eskilerin Adalar Denizi dediği Ege’ye kadar, çevremizdeki tüm sulardaki haklarımızı sağlama alacağız” dedi ve Yunanistan’da kıyamet koptu. Yunan medyasında tekrardan Türk düşmanlığı hortladı. Tüm varlığını Türk düşmanlığı üzerine kuran, ekonomik krizle bile boğaşırken Türkiye ile … Okumaya devam et Adalar Denizi Dedi Yunanistan’da Kıyamet Koptu!

Ermenilere Desteğe Giden Yunan Sporcu Öldü!

Ermenilere Desteğe Giden Yunan Sporcu Öldü! Şaka gibi bir olay meydana geldi. Ermenistan ile Azerbaycan savaşında “Ortodoks Kardeşlerimizi Türkler Katlediyor” diyen 2 Yunan Sporcu, soluğu Ermenistan’da aldı. Silahlanan Yunan Sporcular Azerbaycan askerleri ile çatışmaya girdi. Yunan gazeteci Krikor Tsakitzian’a göre ise sporculardan biri girdiği çatışmada öldürüldü. Diğer sporcudan ise haber alınamıyor. Yani insan gerçekten hayret ediyor. Yahu senin Ermenistan’da işin nedir? Türkiye çok dikkatli olmalıdır. Çünkü Türkiye’nin komşuları maalesef ki çocuk yaştan itibaren Türk düşmanlığı ile yetişiyor. Yunanlılar sürekli batılıların kışkırtmasına gelmeye devam ediyor. Olan ise Yunan halkına oluyor. Hem Yunan halkı hem Ermeni halkı sürekli kandırılıyor ve Türk düşmanlığı … Okumaya devam et Ermenilere Desteğe Giden Yunan Sporcu Öldü!

Sağlık Bakanlığı Ambleminin Anlamı Nedir?

Sağlık Bakanlığı Ambleminin Anlamı Nedir? Antik Yunan da ki Efsaneye Göre; Asklepiona Gelen Bir Hasta Hastanenin Girişinde İki Yılanın Bir Taş Oyuğunun İçinden Süt İçtiğini Ve Sütü Zehirleri ile Birlikte Karıştırıp Tasa Geri Boşalttığını Tesadüfen Görür.Hasta İyileşemeceği Görüşüyle Asklepion’a alınnmayınca ,acıı Çekmektense Ölmek İyidir Demiş, Süt -Zehir Karışımını İçmiştir. Ama Ölmek Yerine İyileşir. Yılan Zehrinin Şifa Verici Yönü Böylece Ortaya Çıkar. Antik Çağın Ünlü Hekimi Bergamalı Galen, Asklepion Sembolünün Çifte Yılan Olmasına Karar Verir.Bugün Bu Büyük Kırmızı Granitten Yapılmış Devasa Çanak Ayasofyamızın Narteksinde (Son Cemaat Yerinde) Sergilenmektedir. Ve Bu Hikayeyi Canlandırmaktadır. Sağlık bakanlığı ambleminde de bu yüzden Yılan vardır. Türkiye’de … Okumaya devam et Sağlık Bakanlığı Ambleminin Anlamı Nedir?

Bizi Bulgaristan İle Ters Düşürmeyin…

Büyük Rezillik…. 1980 ve 1990’lı yıllarda Bulgaristan’da yaşayan Türkler çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyordu. Bulgaristan’ın 1984-1989 yılları arasında Türklere yönelik uyguladığı asimilasyon politikasından kaçan yaklaşık 350 bin kişi zorunlu olarak Türkiye’ye göçmüştür. Bulgarların Türklere karşı yaptığı hayvanca politikaları tüm dünya görüyordu ama kimse sesini çıkarmıyordu. Mesela Bulgaristan’da askere alınan Türklere silah verilmezdi ve sürekli dayak yerlerdi. Türkiye’de çoğu olaya ses çıkarmazdı. Naim Süleymanoğlu’da Bulgarlardan kaçarken ve Avusturya’da kalırken Türkiye’den korunması için yardım istedi fakat o zaman ki Türkiye hükümeti bu yardım isteğini kabul etmedi. Naim’in yardımına Avusturya’da yaşayan ülkücüler yetişti. Türkiye gerçekten çok zor dönemlerden geçti. Özellikle Kıbrıs savaşından … Okumaya devam et Bizi Bulgaristan İle Ters Düşürmeyin…

Yunanistan Başpiskoposu İslam’a Saldırdı!

Yunanistan Başpiskoposu İslam’a Saldırdı! Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, OPEN TV kanalında katıldığı Yunanistan’ın kurtuluş savaşı ile ilgili bir programa katıldı. İeronimos katıldığı programda “İslam’ın bir din olmadığını” ve “Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu” söyledi. Elinde kurtuluş savaşından kalma olduğunu söylediği bir silah ve kimi kutsal emanetlerle kamera karşısına geçen İeronimos “İslam, onun insanları din değil, siyasi bir parti, siyasi bir istek ve savaş insanları, yayılmacılığın insanlarıdır. İslam’ın özelliği bu. Muhammed’in öğretileri de bunu söylüyor.” sözünü kullandı. Okumaya devam et Yunanistan Başpiskoposu İslam’a Saldırdı!

Yunan Halkı Müslümanları Seviyor ama Türkleri Sevmiyor

Yunan Halkı Türkiye’ye Askeri Güç Uygulanmasını İstiyor! Yapılan anketlerde Yunan Halkının Çoğunluğu Türkiye’ye Askeri Saldırı yapılmasını ve sıcak çatışmaya girilmesini istiyor. Yunanistan’da en çok hangi milleti sevmiyorsunuz anketinde ise 1. Sırada Türkler yer alıyor. Müslümanları seviyor musunuz anketinde ise büyük çoğunluk Müslümanları sevdiğini fakat Türkleri sevmediğini dile getirdi. Hatta Yunanistan’ın Müslüman Ülkeler ile de çok iyi ilişkileri var. Yunanistan Türkiye’den bağımsızlığını kazanıp kurulduğu günden bu yana bazı hedefleri var.Bunlar ise şunlardır; 1-) Önce İzmir’i Yunanistan’a bağlamak 2-) Karadeniz Bölgesini Yunanistan’a bağlamak. 3-) İlk iki aşama tamamlandıktan sonra İstanbul’u almak. 4-) Doğu da Kürtlerin bağımsızlığını desteklemek 5-) Kıbrıs’ın tamamını Yunanistan’a bağlamak … Okumaya devam et Yunan Halkı Müslümanları Seviyor ama Türkleri Sevmiyor