Belirteç Yardımcılı Seleksiyon Ve Çiftlik Hayvanlarında Kullanımları

Belirteç Yardımcılı Seleksiyon Ve Çiftlik Hayvanlarında Kullanımları Hayvan yetiştiriciliğinde eldeki hayvanlardan olası en üstün verimin alınması hem genotipin geliştirilmesini hem de çevre şartlarının iyileştirilmesini gerektirmektedir. Bu amaçla seleksiyon ve bazı birleştirme sistemleri kullanılmaktadır. Seleksiyon, bir populasyon içerisinde istenilen karakterler yönünden üstün verim özellikleri taşıyanlara, taşımayanlara oranla daha fazla üreme fırsatı verilmesidir. Geleneksel olarak bu işlemler ele alınan karakter yönünden verim düzeylerine bakılarak yapılır. Ancak verim düzeylerine bakılarak yapılan seçimin başarılı olabilmesi için o karakterin kalıtım derecesinin (h2), yüksek olması gereklidir. Kalıtım derecesi yüksek olduğunda çevrenin fenotipik varyasyon üzerine etkisinin düşük olduğunu göstermektedir. Böylece ilgilenilen karaktere ait genler hakkında herhangi bir … Okumaya devam et Belirteç Yardımcılı Seleksiyon Ve Çiftlik Hayvanlarında Kullanımları

Temel Veteriner Genetik Ünite 8 Soru Cevap

Temel Veteriner Genetik Ünite 8 Soru Cevap Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- “ATTGCTATCGAG” aşağıdakilerden hangisi verilen DNA ipliğinin tamamlayıcı dizisidir? a. TAACGTTAGC b. TAACGAATAG c. TAACGATAGCTC d. TAGCAAATAG e. TAACAAATAG 2- DNA’nın kendi benzerini sentezlemesine ne ad verilir? a. Transkripsiyon b. Translasyon c. Transformasyon d. Replikasyon e. Amplifikasyon 3- “TTAATGCGCG” aşağıdakilerden hangisi verilen DNA dizisinden sentezlenmiş RNA dizisi olabilir? a. AATTACGCGC b. AATTTCGCGC c. AAUUACGCGC d. AAUUATGCGC e. AATTACGUGC 4- Aşağıdakilerden hangisi DNA replikasyonunda görev alan enzimlerden biri değildir? a. DNA polimeraz b. DNA ligaz c. Helikaz d. DNA giraz e. RNA polimeraz 5- DNA … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 8 Soru Cevap

Ünite 1 Soru-Cevap Temel Veteriner Genetik

Temel Veteriner Genetik: Ünite 1 Soru Cevap Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Aşağıdakilerden hangisinde kan yoluyla taşınan minyatür organ kopyalarının canlıyı oluşturduğu görüşüne verilen ad ve bu görüşün sahibi olan bilim adamı doğru olarak verilmiştir? a. Pangenezis teorisi- Hipokrat b. Epigenezis teorisi – Aristo c. Preformasyon teorisi – Spallanzani d. Pangenezis teorisi -Hoffmeister e. Epigenezis teorisi -Wolff 2- Aşağıdakilerden hangisi kalıtımın temeli açısından farklı zamanlarda da olsa aynı fikirleri savunmuş bilim adamlarından biri değildir? a. Hugo de Vriesb. Mendelc. Corrensd. Tschermake. Leeuwenhoek 3- Mendel’in meşhurdeneylerinde kullandığı matery alaşağıdakilerden hangisidir? a. Gülb. Tavuk embriyosuc. Bezelyed. Tavşane. … Okumaya devam et Ünite 1 Soru-Cevap Temel Veteriner Genetik