Temel Veteriner Genetik Ünite 4 Notlar

Temel Veteriner Genetik Ünite 4 Notlar Kromozomlar arasında parça değişimi homolog kromozomlardaki sıklıkta olmasa da homolog olmayan kromozomlar arasındada olabilmektedir. Bu durum homolog olmayan rekombinasyon, transpozisyon olarak adlandırılmaktadır. Genomda farklı bölgeler arasında parça değişimidir. Ökaryotlarda bir kromozomdan diğerine ya da aynı kromozom üzerinde bir noktadan diğerine genlerin yer değiştirmesidir. Eğer aynı kromozom üzerinde yer alan genler birbirlerine çok yakınlarsa aralarına krossing over denk gelme olasılığı da oldukça düşük olacaktır. Bunu bir ipin üzerine üç düğüm atarak deneyebilirsiniz. Birbirine yarım santim uzaklıkta olan iki düğüm arasında ikinci bir düğüm atma şansınız düşük olacaktır. Ancak birbirinden 10 santim uzak olan iki düğüm … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 4 Notlar

Temel Veteriner Genetik Ünite 4 Soru Cevap

Temel Veteriner Genetik Ünite 4 Soru Cevap Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Heteroplazmi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? a. Ekstranükleer kalıtım b. Mendel kalıtımı c. Otozomal resesif kalıtım d. Otozomal dominant kalıtım e. Gen dönüşümü 2- Genler arası rekombinasyon frekanslarışeklinde olan genler kromozom üzerine yerleştirildiğinde birbirine en uzak iki gen aşağıdakilerden hangisidir? r-c arasında %10; c-p arasında %3; p-r arasında %13; s-c arasında %16; s-r arasında %6 a. p ve r b. s ve c c. r ve c d. c ve p e. p ve s 3- Ekstra sellüler kalıtım ile ilişkili organel aşağıdakilerden hangisidir? … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 4 Soru Cevap

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Nükleolus

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Nükleolus Hücre boyandığında çekirdeğin içerisindeki koyu boyanan bölge nükleolus (çekirdekçik) olarak tanımlanır. İçerisinde çok miktarda RNA ve ribozomların yapımında kullanılan proteinler bulunmaktadır. Hücre bölünmeden önce kullanılacak olan ribozomların rRNA’ları nükleolus (çekirdekçik) tarafından sentezlenmektedir (Resim 2.7). Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Nükleolus

Temel Veteriner Genetik: Filozofların Gözüyle Genetik

Temel Veteriner Genetik: Filozofların Gözüyle Genetik Hipokrat (M.Ö. 500-400), Empedokles (M.Ö. 490-430), Demokritos (M.Ö. 460 – 370) ve Aristo (M.Ö. 384-322) gibi bilim adamlarının canlının nasıl meydana geldiği ve kendine benzer yeni bir canlıyı nasıl ürettiği konusunda fikir yürüttükleri bilinmektedir. Hipokrat’ın, daha sonraları Darwin tarafından Pangenezis adı verilen, görüşünde temel etken erkek ve dişinin tüm hücrelerinden gelen minyatür organ kopyalarıdır. Bu kopyaların kan yoluyla taşınıp, birleşerek yavruyu oluşturduğunu iddia etmiştir. Aynı zamanda bir doğa bilimcisi olan Aristo ise özün kandan oluştuğunu, babadan gelen can ile anadan gelen maddenin uterusun sıcaklığıyla canlıya dönüştüğünü savunmuştur. Adı geçen düşünürlerin fikirleri, mevcut bilgiler ışığında … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik: Filozofların Gözüyle Genetik