Temel Veteriner Genetik Ünite 4 Soru Cevap

Temel Veteriner Genetik Ünite 4 Soru Cevap

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Heteroplazmi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

a. Ekstranükleer kalıtım

b. Mendel kalıtımı

c. Otozomal resesif kalıtım

d. Otozomal dominant kalıtım

e. Gen dönüşümü

2- Genler arası rekombinasyon frekanslarışeklinde olan genler kromozom üzerine yerleştirildiğinde birbirine en uzak iki gen aşağıdakilerden hangisidir? r-c arasında %10; c-p arasında %3; p-r arasında %13; s-c arasında %16; s-r arasında %6

a. p ve r

b. s ve c

c. r ve c

d. c ve p

e. p ve s

3- Ekstra sellüler kalıtım ile ilişkili organel aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ribozom

b. Endoplasmik redikulum

c. Mitokondri

d. Golgi aygıtı

e. Sentrozom

4- Krossing- over ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Homolog kromozomlar arasında olur.

b. Homolog kromatitlerin kırılmasını Spo11 endonükleazı indükler.

c. Parça değişimi karşılıklıdır.

d. Mayoz I de, profaz I’in diakinez aşamasında görülür.

e. Kromatitler arasında birden fazla noktada oluşabilir.

5- Mayoz bölünmenin zigoten aşamasında homolog kromotitleri bir arada tutan protein yapıya ne ad verilir?

a. Kiyazma

b. Sinoptonemal kompleks

c. Sinapsis

d. Nükleozom

e. Proteozom

6- Bileşik genler (gen bağlılığı) arasında yapılan dihibrit birleştirmeler sonucu elde edilen F1 kuşağının geriye melezlenmesi (homozigot resesif ebeveynle) sonucu ile ilgili aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?

a. F1’de homozigot dominant ebeveyne ait fenotip görülür.

b. F2 kuşağında oluşan 4 tür genotipten 4 farklı fenotip açığa çıkar.

c. F2 kuşağında 16 yeni kombinasyon oluşmaktadır.

d. F2 kuşağında oluşan 2 tür genotipten 2 farklı fenotip açığa çıkar.

e. F1 kuşağının homozigot resesif ebeveynle çaprazlanması sonucu iki farklı gamet oluşur.

7- Aşağıdakilerden hangisi toplamalı genlerin etkisinde olan özelliklerinden biri değildir?

. Boy uzunluğu

b. Süt verimi

c. Boynuzluluk

d. Et verimi

e. Yapağı verimi

8- Aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda kan grupları ve biyokimyasal polimorfizmin kullanım amaçlarından biri değildir ?

a. Ebeveyn testi ile ana-babanın belirlenmesi

b. Tek yumurta ikizliğinin belirlenmesi

c. Atlarda hemolitik sarılığın önlenmesi

d. Verimlerin hesaplanması

e. Gen frekanslarının hesap edilip populasyon çalışmalarında kullanılması

Bir Cevap Yazın