Etiket arşivi: türkçülük nedir

Mahmut Esat Bozkurt Ve Hristiyanlar

Hristiyanlar Türkiye’nin Hain Çocuklarıdır!

Mahmut Esat Bozkurt Türk Kurtuluş savaşında önemli vazifesi olan, dili keskin, Türkiye’nin Adalet bakanı ve Türkçü karakterli bir Türk vatandaşıdır. Türklüğe derinden bağlı olan Mahmut Esat bozkurt bir süre sonra bulunduğu dönemin devlet adamları tarafından da gözden çıkarılan biridir. Mahmut Esat Bozkurt Türk olmayanlara karşı lafını esirgemezdi. Çünkü Türk İmparatorluğu pek çok etnik ihanet sonucu parçalanmış ve 1. Dünya Savaşı ile tarihin tozlu sayfalarına karışmıştır. Aynı akıbetin genç Cumhuriyet de olmasını istemiyordu. Hristiyanlar meclise girecek mi sorusu üzerine Mahmut Esat Bozkurt şu sözleri söylemiştir;

Aydın tabaka ve Hristiyanlar Meclis’e girebilecek mi? Aydın tabaka, mesleki temsili kabul etmekle Meclis’ten kovulmuş olmayacaktır. Avukatlık da bir meslektir ve takdir buyurursunuz ki bu ülkenin bilim ve irfanını temsil eden en önemli tabaka, avukatlardır. Memurlar girmeyecektir. Deniyor ki ayakkabıcı esnafı daha çok Hristiyanmış ya da bütün demirci esnafı Hristiyanmış. Burada tehlike yoktur. Hatta bu suretle bir kanun yapmaya bile lüzum yoktur. Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında Hristiyanlar aleyhinde söylemek doğru olmazdı. Fakat kendimi eski anlamda Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında farz etmiyorum ve bu ülkede Hristiyan tabakasının hiçbir hakkı olmadığına inanmış bir adam sıfatıyla söz söylüyorum. Onlar bu ülkenin vatandaşlığından istifa etmişlerdir ve ihanetle, silah çekerek istifa etmişlerdir. Onlar Osmanlı tarihinin nankör çocuklarıdır ve Türkiye’de hiçbir hakları kalmamıştır. Onlar emperyalizmin casuslarıdır ve bu vatanın hain çocuklarıdır, onların bu Meclis’te işi yoktur; efendiler.

Kaynak: TBMM 1. Dönem İzmir Mebusları Faaliyetleri Mahmut Esat Bozkurt

Ey genç Türk kızı!

Her sosyal yapı, kadın ve erkek dediğimiz iki cinsin birbirini tamamlamasıyla var olmuş bir bütündür. Tek başlarına düşünülemeyen bu bireyler, birlikte yaratıcı bir güç kazanırlar. Erkek, kadınla beraberken daha bahadır, daha erdemli ve daha bilge olmak zorunluluğunu duyar.Kadın da bir erkekle birlik olunca daha soylu, daha ince ve daha içlidir. Türk milletinin sosyal yapısını incelerken de Türk kadını ile Türk erkeğinin birbirini tamamlayan bir bütün oluşu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Eğer yurt ve millet işlerinde kadın, gücünü erinin gücüne kalmışsa başarı elde edilmiş; tersine kadın, umursamaz olmuşsa her şey yarım kalmıştır. Bu gerçeği bilen Türk milliyetçileri, daha savaşın başında, Türk kadınını – bilhassa genç kızlarımızı – kendi aralarında görmenin büyük mutluluk olduğunu inanıyorlar. Onun için de sizleri kendi yanlarına, savaş alanına çağırıyorlar.

Ey genç Türk kızı; Atillalar, Alpaslanlar, Osman Beyler, Timurlar yaratıcı güçlerini hep sizin kucağınızda kazandılar, İbni Sinalar, Kaşgarlı Mahmutlar, Uluğ Beyler, Fuzuliler ve Barbaroslar sizden emdikleri sütün kudretiyle Türk tarihinin birer parlak yıldızı oldular.

Siz, her çağda Türkçülük davasına kucak açıp süt verdiniz.

Genç Türk kızı, Kurtuluş Savaşı yıllarında İnebolu”dan Ankara”ya dek uzanan yolları dolduran kağnı kafilelerinin bütün insanları cinsdaşlarınızdı. Yamalı yorganını çıplak çocuğunun değil, nem kapmasından korktuğu, mermi sandıklarının üstüne örten sizin veya benim anam veya bacımdı. O savaşın kadın Mehmetçikleri, tarihimizin birer adsız bahadırıdır.

Ey genç Türk Kızı, Türk tarihinin büyük anıtlarında da sizin adınız, sizin ruhunuz var. Dünyanın en ince sanat eserlerinden biri olan Tac-Mahal sizden biri için yaratılmadı mı?

Fuzuli veya Nedim”in şiirlerinde her biriniz kendinizi bulmuyor musunuz? Ankara”nın Zafer Anıtındaki mermi taşıyan kadın da yine sizden biri değil mi?

Bugün Türk tarihinin yeni bir hamle çağı başlarken, sizleri aralarında görmek, sizlerden ışık, sizlerden inanç, sizlerden heyecan istemek Türk milliyetçilerinin en doğal haklarıdır.

Türkçülüğün; sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerde kalkınmak için çadırlarını toplamış ve yeni ufuklara doğru göç hazırlığına başlamış damarlarınızdaki kanı ülkü yolunda karşı cinsin çabalarını katmak zorundasınız. Sizler de, Ankara”ya sırtında mermi taşıyan adsız dişi bozkurtlardan biri olunuz. Sizler de adı Zerrin Taç olan Kazvin”li Türk kızı gibi, inançlarınız uğruna, yüzünde tatlı bir gülümseme ile ateşe doğru erkek bir bozkurt gibi yürümesini biliniz.

Bir kocamış kurt, delikanlı Türk”e olduğu kadar -ve hatta belki de ondan fazla- siz genç Türk kızlarının yaratıcı atılışlarına inanan bir kişidir. Sizler isterseniz, toplulukları göz kırpmadan ateşe ve Ölüme sürebilirsiniz. Sizler isterseniz o toplumları kalkındırmak için yapılan her savaş kolay ve rahat bir savaş olur. Sizler isterseniz önünüzde eğilmeyecek baş ve devrilmeyecek kudret düşünülmez.

Ey Genç Türk Kızı, yarının mutlu ve büyük Türkiye”sini kendine ülkü edinen insanlar senin gücüne, senin inancına, senin desteğine muhtaçtırlar. Bu çetin yolda karşı cinsi – her zorluğu göze almış delikanlı Türk – yalnız bırakmamak sadece Ödevin değil, boyun borcundur da… Sen ona yardımcı oldukça tarihimiz yücelecek, sen, yüceleceksin…

Ey genç Türk Kızı, istedikten sonra her şeyi başaracağına inanıyorum. Çünkü: “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”

Nihal ATSIZ