Süksesyon Nedir? | Birincil Süksesyon Ve İkincil Süksesyon

Bir komünitedeki türlerin uzun bir zaman diliminde aşamalı olarak birbirinin yerinialması süksesyon (sıralı değişim) olarak adlandırılır.􀁸 Süksesyonlar birincil (primer) süksesyon ve ikincil (sekonder) süksesyon olmaküzere ikiye ayrılır. 1. Birincil Süksesyon: Üzerinde canlı bulunmayan bir ortama canlıların yerleşmeyebaşlamasıyla gerçekleşir. Birincil süksesyon süreci, özellikle buzul istilasına uğramış alanlarda ya da volkanik adalarda belirgin olarak görülür. Birincil süksesyonda; liken, yosun, ot, funda-çalı ve ağaç evreleri sıralı olarak bir değişim gösterir. Bu sürecin sonunda ortam şartları aşırı derecede değişmedikçe dengeli ve olgunluğa erişmiş bir komünite meydana gelir. Bu kararlı komüniteye klimaks adıverilir. Birincil süksesyonun başladığı alanlarda toprak bulunmaz. Kaya, kumve çakıl gibi ortamlarda likenler … Okumaya devam et Süksesyon Nedir? | Birincil Süksesyon Ve İkincil Süksesyon

Komünitelerde Rekabet ve Av-Avcı İlişkisi

Bir komüniteyi oluşturan farklı popülasyonlar arasında rekabet ve av-avcı ilişkisigörülebilir. 1.Rekabet: Aynı komüniteyi paylaşan canlılar arasında sınırlı kaynakları kullanma bakımındanbir mücadele ortaya çıkar. Bu duruma rekabet denir. Rekabet aynı türe aitbireyler arasında olabileceği gibi farklı türe ait bireyler arasında da olabilir. Aynı türe ait bireyler arasındaki rekabete tür içi rekabet denir. Serengeti bölgesindekiaslanlar arasındaki rekabet tür içi rekabete örnek olarak verilebilir. Farklı türlerin bireyleri arasındaki rekabete ise türler arası rekabet denir. Serengetibölgesindeki aslanlar ve sırtlanlar arasındaki rekabet türler arası rekabete örnek olarak verilebilir. Ekolojik niş bir bireyin bulunduğu ortamda sahip olduğu ve yapmak zorunda bulunduğu bütün işlevleri ifade eder.Bir canlının … Okumaya devam et Komünitelerde Rekabet ve Av-Avcı İlişkisi

Sitoplazma Nedir? | YKS TYT Biyoloji

Hücre zarı ve çekirdek zarı arasında bulunan bölüme denir. Sitoplazma organeller ve bunların içinde yer aldığı yarı akışkan bir sıvı olan sitozolden oluşur. 􀁸 Sitozolün büyük bir kısmını (%90) su oluşturur. Bu oran bazı canlılarda %98’e kadar yükselebileceği gibi tohum gibi bazı özelleşmiş hücrelerde %5′ lere kadar düşebilir. Bu sıvının içinde çözünmüş enzimler, RNA, organik bileşiklerin yapı taşları (glikoz, amino asit ve nükleotit gibi), yıkım tepkimeleri sonucu oluşan atık ürünler, koenzimler ve iyonlar bulunur. 􀁸 Sitoplazma içinde belirli görevler yapmak üzere özelleşmiş yapılara organel denir. Bu organeller; ribozom, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği, lizozom, mitokondri, koful, sentrozom, plastitler ve hücre iskeleti … Okumaya devam et Sitoplazma Nedir? | YKS TYT Biyoloji

Hücrenin Keşfi Ve Hücre Teorisi | Yaşam Ölçeği

Biyolojinin gelişimi, insan duyularını yeni sınırlara genişleten araçların icadıyla paralellik taşır. Hücrelerin keşfi ve bunlar üzerinde yapılan ilk çalışmalar 17. yüzyılda mikroskobun icadı ve geliştirilmesi ile mümkün olmuştur. Çeşitli tiplerdeki mikroskoplar halen hücre araştırmalarının ayrılmaz parçalarıdır. Hücre keşfi İngiliz bilim adamı Robert Hooke tarafından 1665 yılında gerçekleştirilmiştir. Robert Hooke şişe mantarlarından aldığı kesiti, mikroskopta incelemiş ve boş odacıklar şeklinde gördüğü yapılara hücre adını vermiştir. 1674 yılında, Anton Van Leewenhoek tek mercekli bir mikroskopla su içindeki tek hücreli ve hareketli organizmaları gözlemlemiştir. 1831 yılında Robert Brown mikroskopla incelediği bitki hücrelerinin ortasında bulunan küçük ve yoğun yapıdaki dairesel bölgeye çekirdek adını vermiştir. … Okumaya devam et Hücrenin Keşfi Ve Hücre Teorisi | Yaşam Ölçeği

Karbonhidrat Yağ Protein Sıralaması

• Eşit miktarlarının içeriği enerji miktarı : Yağ > Protein > Karbonhidrat • Hücrede enerji için kullanım sırası : Karbonhidrat – Yağ – Protein • Hayvan hücrelerinde yapıya katılım miktarı : Protein > Yağ > Karbonhidrat Karbonhidrat, yağ ve protein moleküllerinin monomerlerinin oksijenli solunumla parçalanmaları sırasında yan ürün olarak karbondioksit ve su açığa çıkar. Protein monomerlerinin oksijenli solunumla parçalanması sırasında bunlara ek olarak amonyak (NH3) açığa çıkar. Okumaya devam et Karbonhidrat Yağ Protein Sıralaması

2021 TYT Fizik Kanal Önerileri

2021 TYT Fizik Kanal Önerileri (Ders Videoları) Birçok kanal tavsiye edeceğim. Bu tüm dersler için geçerlidir. Enerjiniz hangi öğretmenler ile uygunsa onlardan devam edersiniz. Tek bir kanala bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Birinden konu anlatım izleyip, ötekinden tekrar yapıp, diğerinden soru çözümleri inceleyebilirsiniz. Önemli olay konuyu iyi anlayabilmeniz ve soru çözümleri sayesinde yeni sorularda bunları uygulayıp çözebilmeniz. Bahsettiğim diğer kanallar mutlaka soru çözümünde yeni bir şeyler öğrenmenize katkı sağlayacaktır. 1. Benim Hocam Barış Akıncıoğlu / Fiziklebarış Konuları daha sistemli bir şekilde bitirmek isterseniz Fiziklebarış kanalı çok iyi. Ben, Benim Hocam kanalında Barış Akıncıoğlu öğretmenimizin videolarını kısa ve öz anlatımına dolayı kısa … Okumaya devam et 2021 TYT Fizik Kanal Önerileri