Süksesyon Nedir? | Birincil Süksesyon Ve İkincil Süksesyon

Bir komünitedeki türlerin uzun bir zaman diliminde aşamalı olarak birbirinin yerinialması süksesyon (sıralı değişim) olarak adlandırılır.􀁸 Süksesyonlar birincil (primer) süksesyon ve ikincil (sekonder) süksesyon olmaküzere ikiye ayrılır.

1. Birincil Süksesyon: Üzerinde canlı bulunmayan bir ortama canlıların yerleşmeyebaşlamasıyla gerçekleşir.

  • Birincil süksesyon süreci, özellikle buzul istilasına uğramış alanlarda ya da volkanik adalarda belirgin olarak görülür. Birincil süksesyonda; liken, yosun, ot, funda-çalı ve ağaç evreleri sıralı olarak bir değişim gösterir.
  • Bu sürecin sonunda ortam şartları aşırı derecede değişmedikçe dengeli ve olgunluğa erişmiş bir komünite meydana gelir. Bu kararlı komüniteye klimaks adıverilir.
  • Birincil süksesyonun başladığı alanlarda toprak bulunmaz. Kaya, kumve çakıl gibi ortamlarda likenler gelişir ve topraklaşmayı sağlar.

2. İkincil Süksesyon: Mevcut komünitenin aşırı otlatma, yangın, kesim gibibazı müdahaleler bozulduğu ya da ortadan kaldırıldığı alanlarda görülür.

İkincil süksesyonun gerçekleştiği alanlarda türlerin sıralı değişimi birincil süksesyonabenzer şekilde gerçekleşir; ancak birincil süksesyondan farklı olaraktoprak yapısı bozulmamıştır.

Sekonder Süksesyon : İkincil süksesyon, geçmişte tarımsal bir alan olan kara parçasının,sonuçta gölge toleranslı ağaçlar tarafından karakterize edilen uzun ömürlü bir klimaks komüniteyidestekleyebilen alana dönüşmesini sağlayan süreçtir.

Bir Cevap Yazın