Türklerde İslam Şeriatı ve Türk Töresi

Genelde, Türk-Moğol devletlerinde Hakan’ın mutlak otoritesi ve Şerîattan bağımsız bir Türk töresi-yasası egemendi; Hakan, Timur veya Fâtih gibi güçlü biri ise hazinesini şerîat dışı bir sıra devlet vergileriyle dolduruyordu. Şerîatı (İslam’ı) temsil eden ulemâ ve şeyhler arka planda kalıyordu. Hakan çekilince veya devlet zayıf halefler eline geçince, şerîatçılar,halkta dayanarak devlet otoritesini bağımlı hale getirebiliyorlardı. Osmanlı Türklerinin tarihinde, çöküş döneminde fetvâ ile sultanlar tahttan indirilmiş, bazıları katledilmiştir.

Halil İnalcık, Has-Bağçede ‘Ayş u Tarab – Nedimler Şairler Mutripler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2018, s. 177.

One comment

Bir Cevap Yazın