Alevilik, Türklük ve CHP

Türkler katliamla değil para ile Müslüman olmuştur. Emeviler zamanında her Türk camiye gitsin diye kendilerine para verilirdi. Türkiye haricinde Orta Asya Türklerinden Sibirya Türklerine kadar Alevi mezhebine ait kimse yok. Neden? Çünkü Alevilik aynı zamanda İran desteklidir. Farslar-Acemler Müslüman olunca kendi kültürlerini ilerletmek ve Halife Ömer kendi medeniyetine darbe vurdukları için Şii mezhebini ön plana atmışlardır ve bu yüzden Ömer’ e söverler. Alevilik, Şii-İran kültürü, Budizm ve biraz da Türk Şamanlığından beslenen bir görüştür. Bu yüzdendir ki Orta Asya ve Sibirya Türklerinde alevilik yokken İran’a yakın olan Türkler’de Alevilik vardır. Yanlış bilinen bir görüşte Şah İsmail’in Alevi olduğudur. Şah İsmail Alevi değil Şiidir. Fakat Aleviler politika icabı Şah İsmail’in yanında durmuştur. Yavuz Sultan Selim ise Alevileri devlete küstürmemek için daha şehzadeyken Gürcistan yaptığı seferde tüm ganimeti yanındaki Alevi Türkmenlere vermiş, yanındaki Hasancan adlı en yakın arkadaşı da (Ölürken de yanındaydı) Azerbaycan Türkü bir Aleviydi. Yavuz’un savaştığı kişiler devlet otoritesine karşı çıkan kişilerdi. Aynısı Şah İsmail de yapmıştır ve İran’da Yavuz dan daha fazla Türk’ü Sırf Sunni diye öldürmüştür. Sırf Sunni diye Özbeklerin liderinin kafasını kesip içini samanla doldurmuştur. Safevi – Özbek savaşlarının tarihine bakan bunu görür. Ve son olarak yine Alevilik toplumda ikilik çıkarıyor diye Atatürk tarafından yasaklanmıştır.

Türkiye’de Alevilik artık iyice çok farklı boyutlara ulaşmıştır. Kimi Alevi kendine ateistim diyor kimi Alevi Ali’yi Peygamber olarak görüyor, kimi Alevi komünistim diyor. Kimi Alevi Aleviliği ırk olarak görüyor. Komik ama gerçekten ırk olarak görüyorlar. Alevilik çok farklı bir boyuta ulaştı. İnsanların cahilliği ve araştırmaması yüzünden Türkiye bir çöplüğe döndü. Arapların Hasan-Ali-Yezid-Hüseyin davası yüzünden Türkler kendi içinde bölünüyor. Saçmalık resmen. 21. yüzyılda Ali-Veli’nin kavgasını yapmak akılsızlık işidir. Alevi değil Türk olun!

İçişleri Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığı’na 13 Şubat 1933’te gönderilen yazıda Alevî âyini yaparken yakalanan vatandaşlar hakkında Atatürk’e bilgi veriliyor. Çünkü Alevilik İran tarafından Türkiye’nin iç işlerini bozmak için desteklendiği için Alevi ayinleri yapmak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dönemlerinde yasaktı.

İçişleri Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığı’na 8 Temmuz 1940’ta gönderilen yazıda gizlice Alevî âyini yapanların ve Arap harfleri ile ders verenlerin yakalandıkları haber veriliyor..


İçişleri Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığı’na 13 Şubat 1933’te gönderilen yazıda Alevî âyini yaparken yakalanan vatandaşlar hakkında bilgi veriliyor.


One comment

Bir Cevap Yazın