Büyük Hükümdar Afrasiyab

Dünya beğleri arasında en iyileri Türk beğleri idi. Türk beğleri içinde adı ve kutu tanınmış Alp Er Tunga, büyük bilgili ve çok fazîletli bir hükümdardı. Bilgili, anlayışlı, meziyetli bir büyüktü. Bu beğ aynı zamanda dünyâya hâkim bir kahramandı. Tacikler (yâni İranlılar) ona Afrâsiyab diyorlardı. Bu Afrâsiyab akınlar yaparak illeri (dünyâyı) tuttu. İranlılar onu kitaba yazmışlardı. (Zaten) kitapta olmasaydı onu kim tanıyabilirdi.

(Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, 276-282. beyitler)

Bir Cevap Yazın