Deccal Türklerden Daha Merhametli? Cehennem Dili Türkçe!

Deccal bile Tatarlardan (Türklerden) merhametlidir. Deccal kendine muhalefet edenleri öldürecek. Tatarlar ise genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden herkesi öldürdüler

İbnü’l Esir

Monte Croceli Ricoldo, “korkunç ve harika Tatar adamları”ndan bahsederken onları kötülük cinlerine benzetmektedir:

“Bunlar cehennem zebanilerine benzerler ve herkese cehennem azabı çektirirler, bu yüzden onlara Tartarus denilmiştir.”

Itinerarium adlı kitabında, bu sarı halkın kökeni ve misyonu hakkında koskoca bir teori geliştirmiştir. Scolastica historia’da yazıldığı üzere herhalde İskender’in mucizelerinden birinin sonucu olarak Kafkasların öte yanında sıkışıp kalan İsrail’in on kabilesinden gelmişlerdir.

“Josephus ve Methodius, bu on kabilenin dünyasının sonuna doğru insanları ve ülkeleri harab etmeye girişeceklerini söylemektedirler. Birçoğuna göre bu on kabile, dağlardan aniden çıkıveren ve Doğu’dan yola çıkarak dünyayı tahrib edecek olan Tatarlardır.”

Bu Asyalı fatihlere duyulan öfke ve Yahudi yazılarında yer alanlar böyle bir olasılığı akla getirmektedir, ama bunların Kitabı Mukaddes’ten haberlerinin olmaması ve çehrelerinin farklılığı işi karıştırmaktadır. Öyleyse bunların, kralın İbrani halkıyla birlikte hapsettiği Gog ve Magog insanları olması olasıdır.

“Ve Tatarların kendileri de Gog ve Magog’tan türediklerini söylüyorlar ve adları da bu olasılığı güçlendiriyor. Çünkü Tatarlar Moğol ülkesinden çıkmışlardır ve ülkelerinin adı Moğolistan’dır ki, bunun da eski adı Magog’dur.”

Bir Cevap Yazın