Napolyon Müslüman mı?

Napolyon akıllı bir adamdı ve insanları nasıl yöneteceğini biliyordu. Hristiyanın yanında hristiyan, Müslümanın yanında Müslüman olmasını bilirdi. Tarihe ünlü bir kumandan, aynı zamanda bir devlet adamı olarak geçen Fransızların İmparatoru birinci Napolyon (1769–1821) 1798’de Mısır’ı işgal ettiğinde , kendisini yerel halka Müslüman olarak tanıtmıştı ve yerel halk yani Araplar, Türklere baş kaldırdı.

Napoleon Bonaparte. Portarit of Napoleon Bonaparte 1769-1821 at the battle. Detail of a painting by Joseph Chabord 1786-1848. Museo Napoleonico, Rome Italy

Aşağıdaki satırlar Cherfils’in, (Bonaparte et İslam) ismindeki eserinden aynen alınmıştır:

Napolyon şöyle diyordu:

Allah’ın varlığını ve birliğini, Musa peygamber kendi milletine, İsa peygamber Romalılara; fakat Muhammed peygamber bütün dünyaya bildirdi. Arabistan tamamıyla putperest olmuştu. İsa aleyhisselamdan altı asır sonra Muhammed peygamber kendisinden önce gelmiş olan İbrahim, İsmail, Musa ve İsa’nın Allah’ını Araplara tanıttı. Arapların yanına sokulan Aryenler, hakiki İsa dinini bozarak onlara Allah, Allah’ın oğlu, Ruhulkudüs gibi, kimsenin anlayamayacağı inançları yaymaya çalışıyor, doğunun barış ve huzurunu tamamen bozuyorlardı. Muhammed peygamber onlara doğru yolu gösterdi. Araplara yalnız bir tek Allah olduğunu, Onun ne babası, ne de oğlu bulunmadığını, böyle birkaç Allah’a tapmanın puta tapmaktan kalan saçma bir âdet olduğunu anlattı.

Kazım Karabekir Paşa’da pek çok İngiliz Lordunun yalandan yere Müslüman olduğunu ve Müslümanların arasına sızdığından bahseder.

Bir Cevap Yazın