Yıldırım Tedbirsiz Ve Hatalı Bir Padişah

15. yüzyıl İran dünyasındaki kronik yazarları büyük bir saygı duydukları Timur’u her zaman için yenilmez ve cihangir padişah imajıyla andılar. Uzun Hasan ve Sultan Yakub gibi Akkoyunlu sultanları sahib-kıranlık üzerinden kendileri ile Timur arasında bir bağ kurmaya çalışırken bu çabanın bir benzeri de Safevilerde görülür. Şah İsmail, Şah Tahmasb ve Şah Abbas gibi Safevi şahları için Timur ile özdeşleşmiş olan sahib-kıran unvanını güncellemeleri yanında Safevi kronik yazarları bir yandan kaleme aldıkları hanedan tarihlerinde Timurlu tarihlerini ve Timur imajını model alırken, diğer yandan da Safevilerle Timurlular arasında çeşitli bağlar kurmaya çalıştılar. Timurî dünyanın bilim ve kültür mirası her iki dünyada taklit edilirken Timur, Osmanlı entelektüel dünyasında 16. yüzyıl boyunca farklı imajlarla anıldı. Bunlardan en öne çıkanı kuşkusuz Timur’un olumsuz imajı idi. Enverî, Şükrullah, Aşıkpaşazâde, Neşri ve Oruç Bey gibi 15. yüzyıl Osmanlı kronik yazarları Timur’u kötü bir imajla takdim etmelerine rağmen genellikle onunla ilgili aşağılayıcı ifadelere yer vermezler. Bu kroniklerin çoğunda Timur zalim olarak tavsif edilirse de Yıldırım da tedbirsiz ve hatalı bir padişah olarak resmedilir.

Vural Genç, Timur’u Geçmek: Akkoyunluların Osmanlılara Karşı Üstünlük İddiaları, Osmanlı Araştırmaları, sayı 54, s. 28-29.

Bir Cevap Yazın