Kadir Mısıroğlu’ndan Zehir Zemberek Sözler

Osmanlı niye kötü? Vahideddin niye kötü? Devletinin nizâmı şeriat-ı garrâ-yı muhammediye; onun için kötü.. Halbuki ALLAH’a inanmayan Nihal Atsız bile Osmanlı’yla iftihâr ederdi. Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan’a rükû derecesinde eğildiğini gördüm. Neden? Çünkü galebeye, zafere, şerefe, îtibâra inanıyor. Milletimizi Osmanlı’nın tarihin boyunca yükselttiği kadar, îtibârlı hâle getirdiği kadar hiçbir Türk devleti getirmemiş. Bunu görüyor adam. Dînsizken bile, inancı olmadığı halde bile Osmanlı’ya ihtirâm ediyor. Hiç olmazsa başarılarıyla iftihâr et. Ama mâdemki o devletin temel esâsı dîndi; onun iyisini bile görmemek kemalizm inkarcılığının bir tezâhürüdür. Bakın, Nihal Bey niye takdîr ediyordu? Çünkü kemalist değildi. Mustafa Kemal aleyhine ilk eseri yazan Nihal Atsız’dır; Dalkavuklar Gecesi.. Mustafa Kemal diyememiştir; Kral Subbiliyuma demiştir. Galip diyememiştir; Pilga demiştir. İçki âlemlerini anlatmıştır; ilk kitabı yazan adamdır. Dîn olmadığı halde.. Zâhirî ve beşerî başarılarıyla Osmanlı’nın iftihâr edebiliyordu. Kemalistler bu dirâyeti bile gösteremiyorlar. Ne zaferleri var? Kemalizm Türkiye’ye bir taş mı kazandırdı? Dokuz yüz (900) kilometre tren yolunu hudûd kabûl ettin Lozan’da.. Osmanlı Devleti’nin en mağlub zamanında çizdiği Misâk-ı Millî’den bile bütün cephelerde ferâgat eden bir haritaya râzı oldun.. Batum, Misâk-ı Millî’ye dâhil; bunu yapan mağlub Osmanlı Devleti’dir. Ankara yapmadı Misâk-ı Millî’yi.. Mağlubken râzı olduğu vatana bak: Batum’u ihtivâ ediyor.. Batı Trakya’yı ihtivâ ediyor.. Adaları ihtivâ ediyor.. Kıbrıs’ı ihtivâ ediyor.. Antakya’yı ihtivâ ediyor.. Halep’i ihtivâ ediyor.. Musul’u ihtivâ ediyor.. Sen bunları hep verdin! Sekiz yüz (800) metre mesâfedeki İstanköy Adası’nı utanmadan Yunan’a verdin! Utanmadan! Sen ne konuşuyorsun?! Senin ağzını açıp bu millet nâmına bir şey söylemeye hakkın yok! Tek parti (CHP) devrinin adamları İngiliz Vâlî-i Umûmîsi’nden farksızdır.. “Otur!” dediler oturduk.. “Kalk!” dediler kalktık.. ELHAMDULİLLAH bu tâlih değişiyor. Her zaman söylüyorum; bir Fransız’ın bir teşbihi var.. “Osmanlı bir kaplandı; onun kürkünden kırk tilkiye kürk yaptılar Batılılar.” Bunu da söyleyen bir Batılıdır. “Hiçbiri bir yavru kaplan olamadı.” Şimdi Türkiye bir kaplan yavrusu olduğunu hatırlamaya başladı. Çünkü bulûğ çağına erdi; sabâvet bitiyor.

Kadir Mısıroğlu (Cumartesi Sohbetleri, 16.04.2016)

Bir Cevap Yazın