Böcek İstilası ve 5-G Teknolojisi

İlerleyen yıllarda böcek isitlaları görülebilir. 5-G teknolojisi ve benzeri şeyler ile çekirgelerin antenlerine etki edilip istendiği yöne yönlendirilebildiği doğrudur. Savaşlarda veya istihbarat toplamak için cansız dronlarda olduğu gibi hayvanları da kullanacaklar. Biyolojik savaşlara da hazır olunmalı. Daha önce Osmanlı İmparatorluğunun bazı vilayetlerini çekirgeler istila etti. Osmanlı Türkleri çekirge istilası ile nasıl mücadele etti? Çekirge ile mücadelede “sığırcık kuşları” kullanıldı. Sığırcıkların sevdiği su, çekirge istilasının olduğu yerlere bırakılırmış. Sürü halinde suya giden sığırcık kuşları çekirgeleri yiyip azaltırmış. “Sığırcık suyu” konan yere gelen sığırcık kuşları 19 günde çekirge sürüsünü temizlermiş. Bu gibi durumlarda çeşitli kuş cinsi kullanılmış. Önümüzdeki yıllarda büyük ekim alanlarını ve ülkeyi korumak için çeşitli kuş cinslerini ordu gibi hazır hale getirmek gerekir. Bilinçsiz kuş avlamanın önüne geçilmelidir. Ünlü Çinli komünist Mao Zedong, ekinleri yiyor diye serçeleri katletmeye başladı ve ülkesini böceklerin istilası altında kaldı, milyonlarca Çinli açlıktan öldü ve hastalık kaptı.

Komünist lider Mao Zedung başa geçtiğinde büyük bir tarım toplumu yaratmak istiyordu. Bundan dolayı radikal bir kara alarak 1958’de tarlalara zarar veren serçeler ve haşerelere karşı seferberlik ilan etti. Ülke çapında büyük kitleler 24 saat boyunca organize olarak serçelerin yumurtaları ve yuvalarına zarar verdiler. Serçeleri öldürmeyenler ise şiddetle cezalandırıldı, toplama kamplarına atıldı. 1960 baharında tarlaları böcekler bastığında Mao tarafından öldürülen serçelerin böcekleri yiyerek aslında faydalı olduğu ortaya çıktı ama iş işten geçmişti. Aniden artan hastalıklar, gıda azlığı, açlık gibi felaketler daha çok baş göstermeye başladı. Bu yüzden kuş nüfusuna dikkat edilmelidir. Gereksiz avlanmalardan kaçınılmalıdır. Komünistlerin düştüğü hatalara düşülmemelidir. Yoksa tüm dünya felakete sürüklenir.

Bir Cevap Yazın