Acımasız ve Savaşçı Selçuklu Türkleri

Erken Müslüman yayılmasından hemen sonra 2 büyük güç komşu oldu; Müslümanlar ve Hristiyanlar. Aynı kültürün ürünü olmasına rağmen birbirine düşman bu 2 güç yüzyıllar boyunca çok şiddetli çarpışmlara giriştiler. İber Yarımadasında, Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da ve Sicilya’da bitmek bilmez çatışmalar yaşanıyordu. Bu süreçte en çok zarar gören süphesiz Doğu Romaydı. Doğu Roma bu savaslarda tüm gücünü kaybetti, Kuzey Afrika toprakları, Ortadoğu toprakları ve hatta dini öneme sahip Kudüs şehri bile Müslümanların eline geçmişti, bazı dönemler Müslüman güçler Doğu Roma’nın baskentini kuşatacak kadar ilerlemişti. Fakat Doğu Roma’nın başına henüz en kötüsü gelmemişti, Sunni Müslümanlığı yeni kabul etmiş Oğuz Türkleri Selçuk Bey’in emrinde Oguz Yabgu devletinden ayrılmış ve İran’ı tamamen işgal etmişti. Halifeyi kurtararak islam dünyasında saygınlık kazanan Türklerin Doğu Roma üzerindeki ilk istilası/Fethi Ani bölgesinde yaşandı. 1064 yılında Selçuklu Hükümdarı Ani kalesini kuşattı, kuşatma 25 gün sürdü ve sonunda şehir düştü. Bu olaya tanıklık eden Arap tarihçi Sibt ibn al-Jawzi bölge halkının acımasızca kılıçtan geçirildiğini, canlı kalanların ise köle edildiğini yazar ve bir cesede basmadan adım atmanın imkansız hale geldiğini de ekler. Selçuklu’nun asıl işi Fatımi devleti ileydi ancak 1071 yılında doğudaki tehdidi tamamen kaldırmak için gelen Roma ordusu yüzünden ordular tekrar karşılaştı. Sonuç Doğu Roma için tamamen felaket oldu, Ordu dağılmış ve imparator esir edilmişti bunun yanında Doğu Roma içinde kısa süreli bir iç savaş da çıkmıştı. Savaştan kısa süre sonra Anadolu tamamen Türklerin hakimiyetine girmişti, İznik ve Antakya gibi Hristiyanlar için Dini öneme sahip şehirler Müslümanların eline geçmişti, Doğu Roma birdaha toparlanamayacaktı ve Anadolu Türkiye olarak anılacaktı. Doğu Roma’nın bu duruma gelmesinin ardından imparatorun çağrısı ile Haçlı seferleri başlayacak, yıllardır birbiri ile savasan soylular bile Haçlı sancağının altında birleşecek, Doğu ile Batı hiç olmadığı kadar şiddetli şekilde çatışacak ve Dünya tarihi şekillenecekti.

Kaynak:

Türkiye Selçukluları Tarihi Ansiklopedisi, Prof. Dr. Osman Turan
John Haldon, The Byzantine Wars

Bir Cevap Yazın