Konuşma Özgürlüğü

Konuşma Özgürlüğü

Konuşma özgürlüğü, kimsenin düşüncelerinden dolayı cezalandırılmayacağı fikrinden hareketle, politik yeniliğin temel unsurµdur. Bu tüm diğer politik yenilikleri mümkün kılar. Ve konuşma özgürlüğü ortadan kalkınca, politik ilerleme ve yenilikler de sona erer. Özgür konuşma bir organizasyonda da aynı şekilde yenilik ve ilerleme için gereklidir. İnsanlar kafalarından geçeni söylemekten korkarlarsa, iyi fikirler solar ve kötü davranışlar kontrolden kaçar.

Organizasyonunuzda Einstein gibi düşünmeyi teşvik etmek için, kimsenin düşündüklerini ifade etmesi nedeniyle cezalandırılmadığından emin olun. Organizasyonların etkin bir iletişime de ihtiyacı vardır. Vakit nakittir. Hiçbir organizasyon çeşitli fikirlerin iletilmesi için sınırsız fırsat sağlayamaz. Serbestçe konuşmayı ve iletişimi sağlamak için konuşmaya ayrılacak zamanı sınırlamak fakat içeriği kısıtlamamak iyi bir çözümdür. Bir dakika veya yarım sayfa gibi sınırlar ko-yun. Sınırlar içinde kalan fikirler sansürsüz olarak dinlenmeli ve reddedilmemelidir. Konuşma özgürlüğünü organizasyon kültürünüzün önemli bir öğesi haline getirin.

Şeytanın Avukatı

Statükonun olağan tartışmalarda bile sorgulanmasını sağlamak için, şeytana sürekli avukatlık edecek birini bulun. Şeytanın avukatının işi mevcut düşünceye karşı çıkmaktır. Bir grup problem çözerken kurallara karşı çıkmakla görevlendirilmiştir. Şeytanın avukatı yoluna çıkan yöntemlere ve düzenlemelere, bunların neden göz (ardı edilemeyeceğini sorarak, meydan okur. Bir kararın arkasındaki varsayımları sorgular. Problem çözme sürecini güçleştiren kuralları arar ve karşı çıkmaya çalışır. Eğer bir seçimin uygun bir alternatifi varsa, Şeytanın Avukatı insanlardan taraf değiştirmelerini istemelidir. Taraftar bulan bir çözümün destekçilerini buna içtenlikle karşı çıkmakla görevlendirin. Bu onların görüşlerini değiştirmeyecek, ama genişletebilecektir. Diğer alternatifi savunurken, belki de ilk kez, bunu gerçekten dikkatle düşünmeye mecbur kalacaklardır. Şeytanın Avukatı görevlisini periyodik olarak değişti-. rin. Bu eğlenceli bir görevdir ve herkes bundan bir şeyler öğrenebilir. Kritik konularda Şeytanın Avukatı olarak) kıdemli birini tayin etmek yararlı olabilir. Aksi taktirde, · kendi yetkisini Şeytanın Avukatının etkisini azaltmak için kullanabilir. Herkes zaman zaman Şeytanın Avukatı olabilmelidir. Sadece, Şeytanın Avukatına henüz gelişmemiş taze fikirleri yok etmemelerini, yeni düşünceleri cesaretlendirmelerini tembih edin.

Yeni Düşünceyi Destekleyin

Görme ve araştırma zevkinin zorlama ve görev duygusuyla artırılabileceğini düşünmek büyük bir hatadır. / Albert Einstein

Dışarda zorlu bir dünya var. Bu dünyaya giren çoğu fikir zayıf, geliŞmemiş, ve hemencecik terk edilmeye hazır durumdadır. Fikirler çocuk gibidir. Kullanılabilir ol­madan önce büyümelidirler. Organizasyonunuzda üretilen bebek fikirleri, değerlendirilebilecek olgunluğa erişene dek desteklemelisiniz. Aksi taktirde, organizasyonunuzun en iyi düşüncesi ya ölü doğar ya da onu başka birileri büyütür. İşte organizasyonunuzdaki fikrin doğar doğmaz ölmesini engelleyecek bazı teknikler. Dinleyin Yenilikçileri, dinleyerek de ödüllendirebilirsiniz. Daima yeni bir fikre zamanınızı ayırmaya hazır olun. Hiçbir şey yeni düşünce üreten birisini dinlenip dikkate alındığını bilmek kadar cesaretlendiremez. Eğer çılgın”‘ fikirleri dinlemezseniz, insanlar size asla parlak buluşlarını getirmezler. Onun için, dinleyin! Fikrini açıklamak için yaratıcının sadece bir dakikası· olduğunu baştan bilmesini sağlayın, böylece daha özlü konuşabilirler. İlk duyduğunuzda fikri yargılamayın. Bir dakika içinde fikrini ancak iletebilir, savunamaz.­ Fikrini yargılamamanızın en azından bir gelişme olduğunu düşünecektir. Yaratıcıya bunun üstünde düşünme-,, sini ve sonra bir dakikalık bir özet daha vermesini söyleyin. Bu tür fikirlerin çoğunu eleyebilirsiniz, bu beklenmedik bir şey değildir. Ama organizasyonunuzu derinden değiştirmeye tek bir parlak fikir yeterli olacaktır. Yeni fikirlere ilave olarak, çalışanlarınızın ve iş arkadaşlarınızın içtenlikle ifade edilmesine gereksinim duyacağınız gözlemleri ve düşünceleri de olabilir. Onlarla konuşun, ama birer birer. Programınızı onların fikirlerini alacak şekilde düzenlediğinizden emin olun. Konuşmanın devamını sağlamak için bazı sorular hazırlayın ve konuğunuzun iyi hazırlanabilmesi için konuyu önceden bilmesini sağlayın. Bir araya geldiğinizde, sadece dinleyin. Başlangıçta sadece sorular soracağınızı belirtin. Yorum yapmayın. Daha baştan reddetmeyin. Geçmişteki davranışlarınızı savunmak veya kendi fikirlerinizde direnmek durumunda kalabilirsiniz. Yapmayın! Dinleyin, bilmeniz gerekenleri duyacaksınız. Dinlemek, organizasyonunuzun problemlerinin çözümünde kullanılabilecek yeni fikirlerin çoğaltılması için yararlı bir yoldur. Eğer çok basit ve yararlı ise, neden bunu daha fazla yapmıyorsunuz? İşin daha fazla nasıl geliştirilebileceğini bir astınızdan ne zaman dinlemiştiniz?

Fikir Yönetiminde Merkeziliği Kaldırın

Einstein en iyi fikirlerinden bazılarını patent bürosunda çalışırken geliştirmiştir. Her zamanki işini yaparken, hiç kimse fizik hakkındaki fikirlerinin bu kadar tuhaf veya devrimci olduğuna aldırmamıştı. Yeni fikirler geliştirme etkinliği, yeni fikirler geliştirme işiyle görevlendirilmiş bir grubun tekelinde olmamalıdır. Bu tür bir mantıkla işletilen organizasyonlar yeni fikirleri öldürmekten başka bir iş yapmaz. Yaratıcılık üzerine yapılan araştırmalar, yaratıcılığın meydana gelmesinde politik eksiklik ve dengesizliklerin en önemli dış faktör olduğunu göstermiştir. Kaotik toplumlar bir düzen oturtmuş toplumlardan çok daha yaratıcıdır. Fikir üretme işlevi birilerinin tekelindeyken yeni fikirler yaşayamaz. Büyük düşünme, yeni fikir onun gündemine uymadığı için kimsenin öldüremeyeceği zamanlarda ortaya çıkar. Üniversiteler geleneksel olarak en büyük çözüm kaynaklarıdır. Üniversitelerde problem çözümü merkezilikten oldukça arındırılmıştır. Meslektaşlar çelişkili çözümler üzerinde çalışır ve hiç kimse israftan yakınmaz. Organizasyonunuzda iyi fikirleri çoğaltmak için, yeni fikirlere parasal destek sağlama yetkisini astlarınıza devrederek merkeziliği kaldırın. İnsanların işleriyle ilgisi olmayan çözümleri düşünmelerini sağlayın. Üretimle meşgul birinin bir pazarlama fikrini düşünmesi iyidir. Onun da bir pazarlamacının üreteceği kadar devrimci bir pazarlama fikri ortaya koyması olası, hatta çok daha olasıdır. Merkezilikten uzaklaşma, iyi bir fikrin ayakları üstünde duruncaya kadar inançlı bir sponsorla uygun bir sığınak bulma ihtimalini artırır. Fikirlerin gerçekten merkezileşmeden uzak olduğu bir organizasyonda, haftada birkaç dakikalığına bile olsa, herkes ara sıra iyi fikirlerin peşine düşmekte özgürdür. Kendi görevlerinin kapsamında olmayan fikirler · üretebilirler. Tabii ki tekerleği yeniden icat etmek veya kötü fikirler üretmek için biraz zaman ziyan edeceklerdir. Ama kişisel gelişimlerinin ve yarattıkları büyük çözümlerin değerleri ölçülemeyecek kadar büyüktür.

Kaynak: Einstein Gibi Düşünmek Scott Thorpe

Bir Cevap Yazın