Oğuzlarda Askeri Kanatlar

Oğuzlar, Oğuz Kağan Destanı’na göre 24 boydan ve Kaşgarlı Mahmud’un Divânu Lügati’t-Türk eserine göre 22 boydan oluşan Orta Asya kökenli en kalabalık Türk boyu. Oğuzlardan teşekkül edilen birlikler sağ kanat ve sol kanat olarak ikiye ayrılmışlardı. Sultan Sancar döneminde ordunun sağ kanat komutanları Salur ve Bayatlardan, sol kanat komutanları ise Peçenek ve Çavuldurlardan seçilmekteydi.

Sergey Grigoreviç Agacanov – Oğuzlar

Bir Cevap Yazın