Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Hizmetleri

Programın Amacı: İnsana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendisini  mesleğini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; farklı düşünce ve kültürlere  açık, sağlık sektöründe yer alan kamu kurum ve özel kuruluşlarda Ameliyathane Teknikeri olarak çalışabilen;  tüm ameliyatlarda cerrahiye yardımcı olabilecek nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, ameliyathane  teknikerleri yetiştirmektir. 

Çalışma Alanları: Ameliyathane hizmetleri mezunları, özel ve resmi hastanelerin ameliyathane ünitelerinde çalışabilirler. Mezun  sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması ile daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir.  Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması nedeniyle iş bulma imkanları  yüksektir.

Bir Cevap Yazın