Anestezi Programı Amacı ve Çalışma Alanları

Anestezi Programı Amacı ve Çalışma Alanları

Programın Amacı: Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personeli yetiştirmektir. İki yıllık eğitim süresince  öğrencilere anestezi, yoğun bakım ve ağrı ünitelerindeki uygulamaların teorik ve pratik alt yapısının  oluşturulması, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi  amaçlanmıştır. 

Çalışma Alanları: Anestezi Teknisyenleri; devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler gibi  ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumlarında çalışabilirler. Bu meslekte yetişen meslek elamanları, rahatlıkla  alanları ile ilgili iş bulabilirler.

Bir Cevap Yazın