Gemi Makineleri İşletme

Gemi Makineleri İşletme

Programın Amacı: Gemilerde, elektrik üretim sistemleri, kazan sistemleri, itici güç sistemleri ve bu sistemlerin operasyonları, bakım, tutum ve onarımlarıyla sorumlu elemanları yetiştirmektir. Programdan mezun olan öğrenciler Gemi Makineleri İşletme Teknikeri unvanına sahip olurlar. Gemi Makine Zabiti olarak da unvana sahiptirler. 750 KW -3000 KW arasında makine ile yürütülen yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemilerde, gemi makinelerini çalıştıran, sevk ve idaresinden sorumlu kişidir. Ayrıca gemilerde bulunan atık su sistemleri, yakıt transfer sistemleri, aydınlatma sistemleri, havalandırma ve tatlı su sistemlerinin, düzenli olarak çalışmasından ve bakım- tutumundan da sorumludurlar. Dünya ticari ve askeri deniz filolarındaki gemiler, hiçbir şekilde, gemi makineleri işletme mühendisleri ve teknikerleri olmadan yürütülemez.

Çalışma Alanları: Gemi makineleri teknikerlerinin çalışma alanları denizcilik sektörünün gelişmiş olduğu bölgelerdir. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması nedeniyle, meslekte yükseköğrenim görmüş meslek mensuplarına ihtiyaç duyulacağı söylenebilir. Yapılan araştırmalarda meslek elemanlarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı birlikler ve özel sektör gemilerinde iş bulabilirler. Yabancı dil sorunu olmayan meslek elemanları yabancı bandıralı gemilerde de iş bulabildikleri gözlemlenmiştir.

Bir Cevap Yazın