Geoteknik

Geoteknik

Programın Amacı: Karayolu, demiryolu, nükleer enerji santralleri, tünel, köprü, baraj, liman, bina gibi yapıların inşa edileceği arazinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin ortaya çıkarılması alanında çalışan meslek elemanlarını yetiştirmektir. Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda incelenmesi istenen araziyle ilgili arazi ve laboratuvar çalışmaları yapar, arazinin yapısına göre ve talimatlar doğrultusunda gerekli sıklık ve derinlikten numuneler alır, alınan numuneleri analiz eder, arazi ve laboratuvar deneylerinin analiz sonuçlarını raporlaştırır ve ilgili birimlere sunar.

Çalışma Alanları: Meslek elemanlarının, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları, İller Bankası gibi resmi kuruluşların yanında zemin ve kaya mekaniği konusunda uzmanlaşan özel kuruluşlarda çalışma olanağı vardır.

Bir Cevap Yazın