Nükleer Teknoloji Ve Radyasyon Güvenliği

 Nükleer Teknoloji Ve Radyasyon Güvenliği

Programın Amacı: Temel nükleer yapı, radyasyon kaynakları ve uygulama alanları, radyasyon zırhlama ilkeleri, radyasyonun biyolojik etkileri, radyoaktif malzemeler ve atık yönetimi, uygulamalı sağlık fiziği, reaktör teorisi ve işletme, ulusal ve uluslararası nükleer düzenlemeler ve mevzuat alanlarında edindikleri bilgi ve becerilerle nükleer teknolojilerin endüstriyel uygulamalarına hakim, radyasyon alanlarında çalışma bilincine sahip, yeni teknolojileri anlama ve mevcut problemlere uygulama becerisi olan nitelikli ve alanında uzman ara eleman yetiştirmektir.

Çalışma Alanları: Nükleer güç santralleri, radyoizotop üretim merkezleri, devlet hastaneleri ve özel hastaneler, kalibrasyon firmaları, radyoaktif malzeme üreticisi ya da radyoaktif kaynakları kullanarak hizmet veya servis sağlayan kurum ve kuruluşlarıdır. Bölüm mezunları aynı zamanda lisans tamamlama sınavına girip başarılı olup yapmış olduğu tercihe yerleştiği zaman ilgili lisans bölümlerinde okuyabilmektedir.

Bir Cevap Yazın