Rafineri Ve Petro Kimya Teknolojisi

Rafineri Ve Petro Kimya Teknolojisi

Programın Amacı: Ham petrolün işlenmesi ve çeşitli petrol ürünlerinin elde edilmesinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Rafineri ve petrokimya teknikerleri Enerji Bakanlığı’na bağlı petrol rafinerilerinde çalışabilirler.

Çalışma Alanları: Rafineri ve petrokimya programından mezun olanlara “Rafineri ve Petrokimya Teknikeri” unvanı verilir. Rafineri ve petrokimya teknikeri kimya mühendisinin yönetimi ve denetimi altında, ham petrolün çeşitli aşamalarda yapılan işlemlerle arıtılması ve petrol ürünlerinin elde edilmesi ile ilgili çalışmaları yürütür. Bunun için kullanılan katkı maddelerini ve bunlarla elde edilen ürünün standartlara uygunluğunun kontrolü için testler yapar; kimya mühendisine araştırmalarında yardımcı olur.

Bir Cevap Yazın