Özel Viking Savaşçıları; Berserkler

Özel Viking Savaşçıları; Berserkler

İskandinavya’nın Hristiyanlaşmasından önceki pagan döneminde Berserkler, Vikinglerin ana tanrısı Odin’e atfedilen ve doğaüstü güçlere sahip olduğu düşünülen kişilerdi.

Ynglinga Saga bunların muharebede nasıl zırhları olmadan kurt gibi çılgın bir şekilde ileri atıldığından, kalkanları ısırdığından, ayı kadar güçlü olduğundan ve ne ateş ne demir onlara zarar verebiliyorken insanları tek darbede öldürdüklerinden bahseder. Volsunga Saga’da, Sigmud ve oğlu Sinfjolti’nin kurt derisi giydiğini, saldırı yaparken kurt gibi konuşup uluduğu söylenir. Bothvar Bjarki’de Berserklerin ayı gibi savaştığı anlatılır. Bu(Berserk öfkesi) her ne olursa olsun şurası kesin ki, öğrenilebilecek bir şeyden ziyade kalıtsal bir durumdu.

9. yüzyıla ait Eski Norveççe şiir Hrafnsmal (Kuzgun Şarkısı) Berserkleri savaştan asla kaçmayan, büyük cesaretli kişiler olarak tanımlar. Odin’in açık bir şekilde onları değerlendirdiği özel lütufla birlikte bu, birçok pagan Viking kralının muhafızları olarak bulunabilecekleri anlamına geliniyordu. Kaynaklarda en çok karşılaşıldığı şekliyle kralların muhafızları 12 kişilik bir ekipti. Bunlar her kara muharebesinde en ön saflarda, deniz savaşlarında da kralın gemisinin üst güvertesinde savaşırlardı. Daha sonraki Hristiyan İzlanda’sında berserk öfkesi yasaklanmıştır ve Berserkler dinsiz canavarlar olarak değerlendirilmiştir.

Sagalar onlardan, münasip bir kahraman tarafından öldürülmesi gereken akılsız zorbalar olarak bahseder. Bu durum Hristiyan İskandinavya’sında da benimsenmiştir.

Kaynak: René Chartrand, The Vikings

Bir Cevap Yazın