Tarihin Kanlı Yüzü Kursk Muharebesi

Nedir bu Kursk Muharebesi?

II. Dünya Savaşı sırasında Almanların doğu cephesine yaptıkları son stratejik taarruzdur. 1943, Temmuz-Ağustos aylarında yapılmış bir taarruzdur ve en büyük özelliği tarihin gördüğü en büyük tank muharebelerinden biri olması ayrıca en fazla kayıp verilen hava çatışmalarının gerçekleştiği bir taarruzdur.

Muharebe Öncesi: 1942-1943 kışında Kızıl Ordu Stalingrad’da kesin bir zafer elde etmişti. Alman Ordusu Doğu cephesinde ciddi bir güç kayına uğramış, 800.000e yakın asker ekipmanları ile birlikte imha edilmiş bu Alman ordusunu yıpratmıştı. 1. Panzer Ordusu aşırı tehlikeli bir duruma düşmüş, Rostova çekilmişti. Ocak aynının 2. yarısında Kızıl Ordu taarruzları birbirini izlemiş, Alman Ordusu Şubat ayının ortalarına doğru Kursk-Harkov-Azak deniz hattına kadar çekilmişti. Alman Ordusu Mareşal Erich von Manstein önderliğinde 3. Harkov Muharebesini kazanmıştı. Bu sayede kaba bir şekilde gündeyde Rostov’dan kuzeyde Leningard’a kadar uzanan bir cephe hattı oluşturmayı başarmıştı. Almanlar Panther-Wotan Hattı olarak bilinen uzun kesintisiz bir savunma hattının yapımına başladılar. 1943 yılının sonlarına doğru bu hatta çekilip bu hattın arkasında kendileri yeniden güç kazanırken Sovyetler’e kan kaybettirmeyi planlıyorlardı.

Cephe komutanları ortak düşünce olarak Kızıl Ordu taarruzlarının önlenmesinin öncelikli olduğunu düşünsede Hitler bunu istemiyor ve taarruz emrediyordu. Onun önceliği Kursk çıkıntısıydı aynı anda Leningard’a bile ciddi bir taarruz planlıyordu. Alman Yüksek Komutanlığı bu yolla Doğu Cephesinin yeniden kendi kontrolleri altına girmesini planlıyordu.

Bir Cevap Yazın