Tedarik Zinciri Ünite 1 Soru-Cevap

Tedarik Zinciri Ünite 1 Soru-Cevap

Not: Doğru Cevaplar Kalın Punto İle yazılmıştır.

 1. İşletme dışı arz kaynaklarından girdilerin temin edilmesi sürecine ne ad verilir?

  a. Satın alma
  b. İmalat
  c. Tedarik
  d. Dağıtım
  e. Sağlama

2. Aşağıda belirtilenlerden hangisi, tedarik zincirini canlandıran faktörlerden “gereksiz imalat faaliyetlerinin süreçten elenmesi” kapsamına girmektedir?

a. İmalat kaynaklarındaki daralma
b. İmalat maliyetlerindeki artış
c. Küreselleşme
d. Yalın üretim
e. kısalan mamul yaşam seyri

 1. Aşağıdakilerden hangisi, tedarik zincirininhem “üretim planlama ve stok kontrolu” hem de”dağıtım ve lojistik” sürecinin kapsamında yer alır?

a. Perakendeciler
b. Dağıtım merkezi
c. İmalat tesisi
d. Nakliye araçları
e. Depolama tesisi

4. Aşağıda belirtilenlerden hangisinin amacı, en uygun ölçekte yatırım ve yüksek düzeyde müşteri hizmetinin anlık olarak sağlanmasıyla rekabetçi avantaj yaratmaktadır?

a. Tedarik zinciri
b. Dağıtım kanalı
c. Taşıma filosu
d. Fiziksel dağıtım
e. Depolama tesisi

5. Aşağıdakilerden hangisi, tedarik zincirlerinin gelişim aşamalarından biri değildir?

a. Depolama ve nakliye
b. Toplam kalite yönetimi
c. Bütünleşik lojistik yönetimi
d. Tedarik zinciri yönetimi
e. E-Tedarik zinciri yönetimi

6. Aşağıdakilerden hangisi, tedarik zincirlerinde 1980’lere kadar süren ve yönetim odak noktasını; operasyonların optimizasyonu, müşteri hizmeti, rekabet avantajı olarak lojistik vb. oluşturan aşamadır?

a. E-Tedarik zinciri yönetimi
b. Bütünleşik lojistik yönetimi
c. Depolama ve nakliye
d. Toplam maliyet yönetimi
e. Tedarik zinciri yönetimi

7. Aşağıda verilenlerden hangisinde, gerek akademik gerekse iş dünyası tedarik zinciri konusu üzerinde odaklanmış ve üniversiteler yükseklisans programlarında bu konuya yer vermeye başlamıştır?

a. 1980’lerin sonunda
b. 1990’ların sonunda
c. 1970’lerin sonunda
d. 1960’ların sonunda
e. 2000’lerin sonunda

9. Aşağıdakilerden hangisi, tedarik zinciribileşenlerinden biri değildir?

a. Bilgi
b. Konum
c. Dağıtım
d. Üretim
e. Envanter

10. Tedarik zinciri katılımcılarından hangisi, ürün stoklayıp nihai müşterilere satış yaparken müşteri tercih ve taleplerini de yakından izler?

a. Üreticiler
b. Perakendeciler
c. Müşteriler
d. Hizmet sağlayıcılar
e. Dağıtıcılar

Bir Cevap Yazın